A A A

Press Releases

AIPA a reluat procesul de autorizare a cererilor recepționate în anul 2020

Odată cu intrarea în vigoare a Legii bugetului de stat pentru 2021, AIPA a reluat procesul de autorizare a cererilor de solicitare a sprijinului financiar din anul 2020, rămase fără acoperire...

Prima misiune din cadrul Proiectului Twinning privind acordarea plăților directe pe cap de animal

În perioada 11 – 15 ianuarie curent, în cadrul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), se va desfășura prima misiune din cadrul Proiectului Twinning ce prevede implementarea Hot...

AIPA finanțează proiecte destinate sporirii condițiilor de trai ale populației din mediul rural prin FNDAMR

La început de an, beneficiarii de subvenții în avans pentru îmbunătățirea nivelului de trai şi de muncă în mediul rural, și mai cu seamă, la renovarea și dezvoltarea localității rurale, vin cu exemple demn de urmat.

AIPA mereu este alături de copiii din Internatul satului Cupcui raionul Leova

În ajunul sărbătorilor de iarnă, în mod tradițional, echipa Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a fost alături de copiii din Internatul satului Cupcui, raionul Leova.

Guvernul a aprobat Regulamentul privind modul de ținere a Registrului de stat format de Sistemului informațional „Evidența solicitanților și beneficiarilor de subvenții”

Ieri, 22 decembrie 2020, executivul a aprobat proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat format de Sistemului Informațional „Evidența...

AIPA va acorda subvenții în avans pentru proiecte de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol din Republica Moldova

În cadrul ședinței Cabinetului de miniștri, din 22 decembrie curent, a fost aprobat ”Regulamentul privind condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele investiționale...
Subscribe to Press Releases