A A A

MĂSURA 2. Stimularea mecanismului de asigurare a riscurilor în agricultură

MĂSURA 2. Stimularea mecanismului de asigurare a riscurilor în agricultură

Sprijinul financiar

Mijloacele financiare vor fi acordate în conformitate cu Legea nr.243-XV şi în baza Listei riscurilor în agricultură şi a bunurilor agricole supuse asigurării subvenţionate din bugetul de stat pe anul 2010, aprobată prin hotărâre de Guvern

 

Anexa nr.2

la Hotărîrea Guvernului nr.167
din 9 martie 2010

L I S T A
riscurilor pentru a căror asigurare se subvenţionează din bugetul
de stat pe anul 2010 primele de asigurare în fitotehnie, horticultură,
viticultură şi zootehnie

 

1. Secetă excesivă (care a provocat o scădere a recoltei de peste 30%).

2. Grindină.

3. Temperaturi scăzute sub limita biologică de rezistenţă a plantelor.

4. Furtuni.

5. Inundaţii.

6. Pieirea animalelor şi păsărilor din cauză de boală, furtună, grindină, inundaţie, răcire excesivă, traume.

7. Sacrificarea, în caz de necesitate, a animalelor, conform indicaţiilor Agenţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală.

 

Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr.167
din 9 martie 2010

L I S T A
culturilor agricole şi a speciilor de animale şi păsări
pentru a căror asigurare se subvenţionează din bugetul
de stat pe anul 2010 primele de asigurare

 

1. Sfecla de zahăr, floarea-soarelui, legumele şi tutunul, pentru roada anului 2010.

2. Grîul, orzul şi rapiţa de toamnă, pentru roada anului 2011.

3. Plantaţiile multianuale (vii, livezi, pepiniere viticole şi pomicole, precum şi recolta de struguri şi fructe).

4. Animalele şi păsările.