A A A

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a Republicii Moldova (AIPA) și Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) România au reînnoit Acordul de Cooperare Interinstituțională

26/04/2018

Astăzi, 26 aprilie 2018, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a Republicii Moldova (AIPA) și Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) România, au reînnoit Acordul de Cooperare Interinstituţională, ce au drept scop realizarea unor obiective de interes comun referitoare la dezvoltarea sistemului de suport pentru solicitanții de sprijin financiar din fonduri nerambursabile destinate agriculturii și dezvoltării rurale.

Potrivit actului semnat, părțile vor face schimb de informații de interes reciproc cu privire la aspecte legate de stabilirea unor politici și proceduri uniforme în domeniul stimulării investițiilor în sectorul agricol, implementarea și perfectarea sistemului de management și control intern, plăţile directe şi dezvoltarea zonelor rurale, etc.

În cadrul întrevederii, Directorul AIPA, Nicolae Ciubuc a menționat că primul acord de cooperare cu agențiile europene a fost cel cu APIA din România, semnat în 2010. Astfel, conform ultimelor date statistice România fiind unul dintre cei mai credibili parteneri ai Republicii Moldova, ocupând prima poziție referitor la volumul total al importurilor – exporturilor efectuate.

Adrian Pintea, Directorul General APIA din România a mulțumit pentru invitație, dar și pentru oportunitatea de a se semna un nou Acord de Cooperare dintre aceste două instituții, menționând că organizația pe care o reprezintă a trecut prin multe etape de dezvoltare și modernizare a proceselor de acordare a subvențiilor în sectorul agricol din România. Totodată, dl Pintea a declarant că la momentul dat APIA acordă sprijin financiar în cele peste 100 de măsuri, anual gestionând peste 3 miliarde de Euro.

De asemenea, directorii celor două instituții au făcut o trecere în revistă asupra principalelor aspecte, privind progresul dezvoltării instituționale, respectiv obiectivele de viitor pe care le are fiecare Agenție.

Totodată, în cadrul evenimentului de astăzi, reprezentanților APIA li s-a înaintat propunerea creării unui Proiect ,,Centru de Intruire’’ în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră RO-MD, ce urmează a fi analizat si implementat în perioada ce urmează.

Părţile se angajează să consolideze relațiile de cooperare dintre cele două instituții, astfel, axîndu-se pe atingerea obiectivelor pe care și le-au propus să le realizeze de comun acord în perioada ce urmează.

Totodată, în cadrul agendei au fost incluse întrevederi dintre reprezentanții AIPA și APIA cu Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, dl. Liviu Volconovici, precum și cu Președintele Comisiei Agricultură și Industrie Alimentară din cadrul Parlamentului RM, dl. Ion Balan.

Direcția relații externe, comunicare și raportare