A A A

AIPA – o Agenție de Plăți conform normelor și standardelor UE în urma realizării Proiectului Twinning

22/11/2018

Rezultatele Proiectului de asistență tehnică Twinning dedicat “Consolidării capacităților şi competențelor Agenției de Intervenție şi Plăți pentru Agricultură din Moldova în vederea administrării măsurilor de sprijin în domeniul Dezvoltării Rurale conform normelor și standardelor UE” au fost prezentate astăzi, 22 noiembrie curent, în cadrul Conferinței de închidere.

Proiectul a fost susținut financiar de UE fiind o parte a Programului ENPARD Moldova – “Suport pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală” și a fost implementat de Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) în parteneriat cu instituțiile omoloage din Austria, Cehia și Polonia având drept scop implementarea în Republica Moldova a celor mai bune practici europene în domeniul subvenționării și implicit trecerea de la subvenționarea post-investițională la cea în avans.

La eveniment au participat Lideri și experții Proiectului Twinning, reprezentanți ai Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), ai Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), ai autorităților publice centrale ale Republicii Moldova, ai Delegației Uniunii Europene la Chișinău, precum și reprezentanți ai corpului diplomatic acreditat la Chișinău.

În debutul evenimentului, Secretarul general de stat al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Iurie Ușurelu a menționat că Republica Moldova în parteneriat cu UE a reușit să implementeze un set de proiecte ceea ce a permis în ultimii ani dezvoltarea sectorului agroindustrial din țara noastră, ce să corespundă standardelor și normelor UE. De asemenea, dl Ușurelu, a ținut să mulțumească pe această cale tuturor celor implicați în realizarea obiectivelor setate în Proiectul Twinning și mai cu seamă experților străini care s-au implicat activ pe parcursul a doi ani în a susține eforturile AIPA de a se alinia la normele și standardele unei Agenții de Plăți UE.

La rândul său, dl. Gintautas Baranauskas, reprezentantul Delegației UE în Moldova, a ținut să menționeze importanța sistemului de subvenționare din Republica Moldova pentru crearea unui climat favorabil atragerii investițiilor în agricultură și în dezvoltarea zonelor rurale, salutând participarea la eveniment a reprezentanților Agențiilor de Plăți din cadrul consorțiului Twinning. Apreciind înalt rezultatele proiectului, dl Baranauskas a dat asigurări participanților la eveniment că Uniunea Europeană va continua să susțină eforturile Republicii Moldova de dezvoltare economică, inclusiv de edificare a unui sistem eficient de subvenționare conform normelor și standardelor UE.

Rudolf Moser, liderul de proiect în mesajul său adresat participanților la eveniment, a adus mulțumiri tuturor actorilor implicați în implementarea proiectului, subliniind totodată că succesul unui proiect depinde de contribuția și dedicația atât a echipei de implementare cât și a beneficiarilor proiectului, menționând că rezultatele Proiectului pot servi drept model de bune practici pentru alte instituții în proces de dezvoltare instituțională.

Proiectul a fost structurat în 3 componente care s-au referit la trei direcții cheie:

ØRestructurarea AIPA, elaborarea bazei legale precum și a organigramei în conformitate cu cerințele UE;

ØElaborarea procedurilor scrise pentru toate funcțiile și sarcinile relevante ale AIPA pentru administrarea măsurilor DR în conformitate cu principiile UE;

ØDezvoltarea și consolidarea capacităților instituționale ale AIPA.

Experții Proiectului UE au efectuat o prezentare a rezultatelor proiectului obținute prin elaborarea de comun cu experții AIPA a documentelor metodologice, a procedurilor interne și a recomandărilor pentru beneficiarii proiectului. Astfel, în vederea implementării Proiectului, a fost realizat un program de schimb de experiență, care a inclus evenimente și activități de instruire, seminare, ateliere de lucru, mese rotunde, vizite de studiu, internshipuri precum și finanțarea unei campanii de informare.

Astfel, în cadrul celor 70 de misiuni desfășurate în proiect, mai mulți experți au evaluat activitatea AIPA de a determina gradul de corespundere a practicilor europene, au instruit specialiștii și au acordat suport pentru alinierea proceselor desfășurate în cadrul subvenționării pre-investiționale.

Cu asistența experților externi toate procedurile interne au fost evaluate și corelate cu cerințele europene și cu cerințele unui Sistem de Management al Calității. Mai mult, experții Proiectului au oferit asistență la implementarea și certificarea Sistemului de Management al Calității în baza standardului internațional ISO 9001:2015.

Totodată, în cadrul Proiectului a fost dezvoltată o platformă de comunicare internă prin prisma sistemului Intranet, un instrument util și extrem de așteptat, ce a avut drept scop consolidarea comunicării interne și gestionarea eficientă a volumului de lucru. Eforturi semnificative au fost depuse și la elaborarea Strategiilor IT, Resurselor Umane, Comunicării Interne, al Planului de instruire profesională continuă etc.

Proiectul a contribuit și la revizuirea și ajustarea structurii organizaționale conform cerințelor unei Agenții de Plăți UE. La finalul proiectului, experții Twinning au evaluat repetat progresele înregistrate de AIPA și au constatat gradul avansat de corespundere a activităților Agenției cu cerințele unei Agenții de Plăți UE, concomitent fiind formulate și unele recomandări privind menținerea și consolidarea ulterioară a rezultatelor obținute în cadrul proiectului.

Direcția relații externe, comunicare și raportare