A A A

Circa 1500 de producători agricoli dar și reprezentanți ai autorităților locale din 13 raioane au fost informați despre posibilitatea accesării subvențiilor pentru anul 2020

24/01/2020

În perioada 20-31 ianuarie curent, reprezentanții Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului au derulat seminare de informare în 13 raioane ale țării, comunicându-le producătorilor agricoli principalele măsuri de sprijin ce vor fi acordate prin prisma subvențiilor din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rurarl (FNDAMR) pentru anul 2020.

În contextul întrevederilor, conducerea AIPA a informat producătorii agricoli și tot publicul prezent la eveniment, cu privire la rezultatele obținute în anul 2019, dar și perspectivele subvenționării pentru anul 2020, astfel, îndemnând fermierii să fi la fel de activi la accesarea subvențiilor, contribuind la modernizarea sectorului agricol din țara noastră. 

Campania are ca obiectiv informarea pe larg a tuturor fermierilor din Republica Moldova, cu privire la accesarea suportului financiar acordat din partea statului în vederea dezvoltarii sectorului agricol, privind accesarea subvențiilor postinvestiționale, în avans pentru proiecte start-up, precum și subvenții în avans pentru îmbunătățirea nivelului de trai în mediul rural.

Totodată, s-a pus accentul pe informarea potențialilor beneficiari de subvenţii, cu privire la respectarea criteriilor de eligibilitate, îndeplinirea tuturor obligaţiilor ce rezultă din prevederile declaraţiei pe propria răspundere vizând veridicitatea datelor ce sunt incluse la dosar, etc.

Amintim că, în scopul asigurării interacțiunii dintre autoritățile statului și producătorii agricoli, identificării problemelor dar și a soluțiilor aferente acestora, vizite similare vor fi derulate și în alte raioane ale țării în perioada 27-31 ianuarie curent conform graficului.

 

 

Serviciul relaţii externe şi comunicare 

 022-220-386