A A A

Domeniul 2. Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale Măsura 2.1. Stimularea investiţiilor pentru consolidarea terenurilor agricole

Domeniul 2. Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale Măsura 2.1. Stimularea investiţiilor pentru consolidarea terenurilor agricole

114. Obiectivul general constă în reducerea nivelului de fragmentare a terenurilor agricole, optimizarea dimensiunilor şi majorarea suprafeţelor exploataţiilor agricole.
115. Obiective specifice:
1) dezvoltarea durabilă a sectorului agricol;
2) creşterea productivităţii şi a competitivităţii agriculturii;
3) reducerea sărăciei şi îmbunătăţirea nivelului de trai al populaţiei rurale;
4) dezvoltarea infrastructurii rurale;
5) utilizarea eficientă a resurselor naturale şi conservarea mediului ambiant.
116. Domeniul de acţiune. Sprijinul este acordat producătorilor agricoli pentru compensarea parţială a lucrărilor cadastrale, în cazul comasării minimum 3 parcele, în vederea formării unui singur bun imobil.
117. Sprijinul va fi acordat în cadrul prezentei măsuri producătorilor agricoli care au comasat, începînd cu 1 noiembrie 2013, cel puţin 3 parcele de teren, fiind adiacente una faţă de alta, prin metoda vînzării-cumpărării, schimbului, donaţiei, în vederea formării unui singur bun imobil.
118. Subvenţia acordată în cazul prezentei măsuri constituie 50% din costul lucrărilor cadastrale în cazul comasării, în vederea formării unui singur bun imobil, dar nu mai mult de 100 mii lei per beneficiar.
119. Documentele solicitate suplimentar la obţinerea sprijinului pentru consolidarea terenului agricol:
1) factura privind serviciile acordate de către oficiile cadastrale (Întreprinderea de Stat “Cadastru”);
2) copia de pe proiectul de comasare (decizia de formare a bunului imobil şi planul cadastral sau geometric al bunului imobil format), cu parafa de înregistrare a acestuia la oficiul cadastral teritorial;
3) copia de pe documentele care atestă achitarea costurilor lucrărilor cadastrale privind comasarea terenurilor agricole.