A A A

Formulare obligatorii pentru accesarea subvenţiilor, anul 2014

1) Declarația pe propria răspundere a solicitantului

2) Planul de afaceri

 

Măsura 1.

1. Cerere de acordare a spijinului financiar

2. Lista de documente

 

Măsura 2.

1. Cerere de solicitare a sprijinului financiar

2. Lista documentelor

 

Măsura 3.

1. Cererea de acordare a sprijinului financiar

2. Lista de documente

3. Act privind înființarea plantației multianuale

4. Lista soiurilor de viță de vie

5. Schemele de înființare a plantațiilor

6. Act model de dare în exploatare a sistemelor antiîngheţ şi instalaţiilor antigrindină

 

Măsura 4.

1. Cererea de acordare a sprijinului financiar

2. Lista de documente

3. Act privind instalarea modulelor de sere pentru producerea legumelor pe teren protejat

4. Lista utilajului de construcție nou pentru sere

 

 

Măsura 5.

1. Cererea de acordare a sprijinului financiar

2. Lista de documente

3. Act de dare în exploatare a utilajului și echipamentului care formează sisteme de irigare

 

Măsura 6.

1. Cererea de acordare a sprijinului financiar

2. Lista de documente

3. Act de instalare a utilajului tehnologic nou, destinat dotării și modernizării fermelor zootehnice

4. Lista utilajului necesar pentru modernizarea fermelor zootehnice

 

Măsura 7.

1. Cerea de acordare a sprijinului financiar

2. Lista de documente

 

Măsura 8.

1. Cererea de acordare a spijinului financiar

2. Lista de documente

3. Act de instalare și dare în exploatare a utilajului tehnologic, destinat pentru întreprinderile de procesare

4. Lista echipamentului și utilajului tehnologic destinat pentru întreprinderile de procesare

Măsura 9.

1.Cererea de acordare a sprijinului financiar

2. Lista de documente

Măsura 10.

1.Cerea de acordare a sprijinului financiar

2. Lista de documente