A A A

Măsura 1. Investiţii în exploataţiile agricole pentru restructurare şi adaptare la standardele Uniunii Europene Submăsura 1.1. Stimularea investiţiilor pentru producerea legumelor şi a fructelor pe teren protejat (sere de iarnă, solarii, tuneluri)

Măsura 1. Investiţii în exploataţiile agricole pentru restructurare şi adaptare la standardele Uniunii Europene Submăsura 1.1. Stimularea investiţiilor pentru producerea legumelor şi a fructelor pe teren protejat (sere de iarnă, solarii, tuneluri)

21. Obiectivul general constă în sporirea productivităţii calităţii şi competitivităţii sectorului de cultivare a legumelor şi fructelor pe teren protejat.
22. Obiectivele specifice:
1) implementarea şi dezvoltarea tehnologiilor avansate de producere a legumelor şi fructelor pe teren protejat;
2) extinderea suprafeţelor de teren protejat şi creşterea volumului de producţie a legumelor şi fructelor, precum şi îmbunătăţirea calităţii la nivelul standardelor internaţionale;
3) sporirea valorii adăugate şi a eficienţei economice pe lanţul valoric de producere a legumelor şi fructelor pe teren protejat.
23. Domeniul de acţiune. Sprijinul este acordat pentru compensarea parţială a costului modulelor noi de sere, solarii, tuneluri, echipamentului utilajului materialului de construcţie şi de acoperire pentru sere, solarii şi tuneluri achiziţionate pe parcursul anilor 2015-2016 şi date în exploatare începând cu 1 noiembrie 2015, materialului neţesut de tip AGRYL utilizat pentru acoperirea plantelor, inclusiv în câmp deschis.
24. Suprafaţa minimă eligibilă în cadrul prezentei măsuri constituie 0,03 ha.
25. Se permite subvenţionarea materialului de acoperire pentru construcţii de sere, solarii şi tuneluri, a cărei grosime va constitui cel puţin 150 microni.
26. Mărimea sprijinului acordat se calculează sub formă de compensaţie din:
a) 50% - din costul modulelor de sere, echipamentului utilajului materialului de acoperire şi de construcţie pentru sere, solarii, tuneluri, precum şi a materialului neţesut de tip AGRYL, pentru acoperirea plantelor, conform facturilor, după caz, invoce-urilor, declaraţiilor vamale de import;
b) 40% - din costul materialelor de construcţie, acoperire, utilizate la reconstrucţia serelor, solarilor şi tunelurilor, conform facturilor, după caz, invoce-urilor, declaraţiilor vamale de import.
27. Sub incidenţa prezentei măsuri cad şi investiţiile efectuate de producătorii agricoli din raionul Dubăsari, deţinători de terenuri amplasate după traseul Râbnița-Tiraspol la procurarea în rate, începând cu anul 2015, a bunurilor eligibile în cadrul prezentei măsuri, subvenţia se va calcula reieşind din ratele achitate în perioada 1 noiembrie 2015 - 31 octombrie 2016.
28. Suma maximală pe care o poate solicita şi primi un producător agricol în cadrul acestei măsuri constituie 2 mii lei.
29. Lista echipamentului utilajului materialelor de construcţie noi pentru sere, solarii, tuneluri acceptate pentru sprijin financiar în cadrul acestei măsuri este prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul Regulament.
30. Documentele solicitate suplimentar pentru obţinerea sprijinului financiar:
1) copia de pe documentul primar contabil (factura fiscală, factura de expediţie, factura), iar în cazul importului copia de pe declaraţia vamală şi complimentară, cu anexarea invoce-ului;
2) actul privind instalarea şi darea în exploatare a modulelor de sere (construcţia de sere, solarii sau tuneluri), utilajului, echipamentului şi materialului de acoperire pentru producerea legumelor pe teren protejat, aprobat de şeful direcţiei raionale pentru agricultură şi alimentaţie şi coordonat cu reprezentantul secţiei/serviciului teritorial al Agenţiei, al cărui model-tip este aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare;
3) copia de pe schiţa de proiect, executată de furnizor sau proiectantul autorizat, cu indicarea parametrilor tehnici;
4) copia de pe certificatul de înmatriculare sau provizoriu al tehnicii sau utilajului;
5) procesul-verbal de executare a lucrărilor cu anexarea devizului de cheltuieli descifrat pentru materialele utilizate, serviciilor de montare şi instalare;
6) copia de pe ordinul de plată privind achitarea integrală a costului modulelor de sere, solarii, tuneluri, echipamentului, utilajului, materialului de acoperire şi de construcţie, materialului neţesut de tip AGRYL utilizat pentru acoperirea plantelor, inclusiv în câmp deschis;
7) prezentarea certificatelor GlobalGap, după caz, contract încheiat cu una din companiile specializate de certificare.
31. Sunt eligibile pentru prezenta măsura costurile şi cheltuielile suportate de producătorul agricol utilizate la construcţia, amenajarea, procurarea tehnicii şi utilajului agricol utilizate exclusiv pentru lucrările din interiorul modulelor de sere, solarii, tuneluri.
32. Beneficiarul de subvenţie destinată compensării costului modulelor de sere, solarii, tuneluri, echipamentului, utilajului, materialului de acoperire şi de construcţie nu este în drept să înstrăineze sau să transmită în folosinţă, sub orice formă, timp de 5 ani obiectul subvenţionării, inclusiv bunul imobil pe care este efectuată investiţia, de la data autorizării plăţii în caz de înstrăinare sau transmitere în folosinţă sub orice formă a obiectului investiţiei subvenţionat, beneficiarul este obligat să restituie suma subvenţiei.