A A A

MĂSURA 1. Stimularea creditării producătorilor agricoli de către băncile comerciale, organizaţiile de microfinanţare şi asociaţiile de economii şi împrumut

MĂSURA 1. Stimularea creditării producătorilor agricoli de către băncile comerciale, organizaţiile de microfinanţare şi asociaţiile de economii şi împrumut

Valoarea maximă 150 mii lei pentru creditul rambursat

Obiectivul general

Creşterea productivităţii şi competitivităţii agriculturii prin asigurarea suportului accesului producătorilor agricoli la sursele financiare.

Obiective specifice

1. dinamizarea utilizării creditelor operaţionale în condiţii comerciale de către un număr larg de producători agricoli;

2. creşterea rentabilităţii activităţilor agricole;

3. sporirea veniturilor producătorilor agricoli şi diminuarea sărăciei în mediul rural.

Obiective operaţionale

Înviorarea creditării din resursele interne ale băncilor comerciale, ale organizaţiilor de microfinanţare şi asociaţiilor de economii şi împrumut.

Domeniul de acţiune

Sprijinul este acordat beneficiarilor care au obţinut credite agricole, începînd cu anul 2010, şi se calculează ţinînd cont de mărimea sumei rambursabile în anul 2011, conform graficului stabilit în contractul de credit, precum şi de termenul efectiv de utilizare a creditului calculat, începînd cu 1 ianuarie 2011.

Perioada de depunere a cererii

Perioada de depunere a cererii de sprijin este 1 iunie  – 30 noiembrie 2011, în cazul în care nu au fost făcute anunţuri publice despre stoparea procedurii de recepţionare a cererilor.

 

Notă:

Se stabileşte că, pentru creditele agricole obţinute în anul 2010, cu termen de rambursare începînd cu anul 2011, conform contractului, termenul efectiv de utilizare a creditului se va calcula inclusiv pentru perioada de cînd a fost accesat efectiv acest credit.

Beneficiarii de credite, pentru care au fost depuse cereri de obţinere a sprijinului financiar pe parcursul anului 2010, pasibil de rambursare şi în anul 2011, vor prezenta doar documentul prevăzut la punctul 22 subpunctul 3) din prezentul Regulament.

Documente solicitate suplimentar

1. copia contractului de credit, inclusiv graficul de achitare;
2. copia planului de afaceri pentru care a fost obţinut creditul;
3. copia ordinului de plată ce atestă achitarea creditului sau, după caz, confirmarea de către banca comercială a faptului că suma creditului a fost achitată.