A A A

MĂSURA 11. Subvenţionarea utilizatorilor de produse de uz fitosanitar (pesticide) şi de fertilizanţi (îngrăşăminte minerale)

MĂSURA 11. Subvenţionarea utilizatorilor de produse de uz fitosanitar (pesticide) şi de fertilizanţi (îngrăşăminte minerale)

Obiectivul general
Creşterea productivităţii şi competitivităţii agriculturii prin asigurarea condiţiilor adecvate organizării şi desfăşurării activităţii de protecţie a plantelor. Obiective specifice

1. extinderea utilizării în agricultură a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor;
2. creşterea rentabilităţii activităţilor agricole;
3. sporirea valorii adăugate şi eficienţei economice a producţiei agricole.


Domeniul de acţiune

Sprijinul este acordat în mărimea a 10% din valoarea procurărilor, fără TVA, ale produselor de uz fitosanitar (pesticide) şi de fertilizanţi (îngrăşăminte minerale), incluşi în Registrul de stat al produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor, în conformitate cu prevederile Legii nr.119-XV din 22 aprilie 2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.100-103, art.510), efectuate în perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2011.


Documentele solicitate suplimentar

1. facturile fiscale în original şi copiile acestora, eliberate după data de 1 ianuarie 2011, sau invoice, în cazul efectuării importului pentru necesităţile proprii;
2. originalul şi copia Registrului de evidenţă a utilizării produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, ţinut conform Regulamentului cu privire la importul, stocarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1045 din 5 octombrie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.135-138, art.1128).


Perioada de depunere a cererilor

Perioada de depunere a cererii de sprijin este 1 octombrie – 30 noiembrie 2011, în cazul în care nu au fost făcute anunţuri publice despre stoparea procedurii de recepţionare a cererilor.