A A A

Măsura 1.3. Stimularea investiţiilor pentru procurarea tehnicii şi utilajului agricol convenţional

Măsura 1.3. Stimularea investiţiilor pentru procurarea tehnicii şi utilajului agricol convenţional

45. Obiectivul general constă în creşterea productivităţii şi competitivităţii sectorului agricol prin facilitarea accesului producătorilor la tehnică, utilaje agricole performante.
46. Obiective specifice:
1) creşterea productivităţii şi calităţii operaţiilor tehnologice mecanizate;
2) reducerea costurilor operaţiilor tehnologice mecanizate;
3) îmbunătăţirea calităţii producţiei agricole;
4) dezvoltarea tehnologiilor moderne de cultivare.
47. Obiectivul operaţional constă în atragerea investiţiilor pentru înnoirea şi extinderea parcului de tehnică şi utilaj agricol purtat/tractat nou.
48. Domeniul de acţiune. Mărimea sprijinului acordat se calculează sub formă de compensaţie în proporţie de 20% din cost (per unitate), dar nu mai mult de 200 mii lei per beneficiar, pentru tehnica şi utilajul agricol nou, achitat integral, cu anul producerii 2013. Lista tehnicii şi utilajului agricol convenţional, pasibil subvenţionării, este prevăzută în anexa nr.3 la prezentul Regulament. Producătorii agricoli pot beneficia de subvenţii majorate cu 5% pentru tehnica şi utilajul agricol nou, produse în Republica Moldova.
49. Sub incidenţa prezentei măsuri cade tehnica şi utilajul agricol nou, anul producerii începînd cu 2013, prevăzute în anexa nr.3 la prezentul Regulament:
1) procurate în rate prin intermediul Unităţii de implementare şi administrare a Proiectului creşterii producţiei alimentare 2 KR, începînd cu anul 2013;
2) procurate în rate, începînd cu anul 2013, din mijloacele financiare provenite din rambursarea creditelor tehnice, alocate de la bugetul de stat în anii 2004-2009, prin intermediul ÎS Institutul de Tehnică Agricolă “Mecagro”, conform Hotărîrii Guvernului nr.355 din 31 mai 2012 “Cu privire la transmiterea în gestionare a mijloacelor financiare alocate în anii 2004-2009 pentru crearea staţiunilor tehnologice de maşini şi a mijloacelor provenite din rambursarea creditelor tehnice”;
3) procurate în rate, începînd cu anul 2013, prin intermediul companiilor de leasing, în baza unui contract de leasing financiar, conform Legii nr.59-XVI din 28 aprilie 2005 cu privire la leasing.
50. Producătorul agricol va avea dreptul să solicite subvenţia, în cazul punctului 49 din prezentul Regulament, odată cu achitarea ultimei rate şi trecerea în proprietate a tehnicii şi utilajului agricol nou, iar valoarea subvenţiei se va calcula:
1) reieşind din ratele achitate în perioada 1 noiembrie 2013 – 31 octombrie 2015;
2) exceptînd plăţile aferente leasingului: dobînda de leasing, asigurarea bunului etc.
51. Documentele solicitate suplimentar pentru obţinerea sprijinului financiar:
1) copia de pe facturi, iar în cazul importului – copia de pe invoice-urile şi declaraţiile vamale;
2) copia de pe contractul de vînzare-cumpărare privind achiziţionarea tehnicii şi utilajului agricol nou, încheiate cu ÎS Institutul de Tehnică Agricolă “Mecagro”, cu Unitatea de implementare şi administrare a Proiectului creşterii producţiei alimentare 2 KR şi copia de pe contractul de leasing;
3) copia de pe certificatul de înmatriculare/înregistrare sau provizoriu al tehnicii şi utilajului agricol nou;
4) copia de pe ordinul de plată privind achitarea integrală a tehnicii şi utilajului agricol nou.
52. Beneficiarul de subvenţie destinată scopului trasat la punctele 48-49 din prezentul Regulament nu este în drept să înstrăineze/transmită în folosinţă sub orice formă, timp de 5 ani obiectul subvenţionării, din momentul autorizării plăţii. În caz de înstrăinare sau transmitere în folosinţă sub orice formă a obiectului investiţiei subvenţionat, beneficiarul este obligat să restituie suma subvenţiei.