A A A

Măsura 1.8. Stimularea constituirii şi funcţionării grupurilor de producători agricoli

Măsura 1.8. Stimularea constituirii şi funcţionării grupurilor de producători agricoli

109. Obiectivul general constă în stimularea creării parteneriatelor asociative în scopul sporirii eficienţei şi competitivităţii producătorilor agricoli.
110. Obiective specifice:
1) consolidarea capacităţii producătorilor agricoli în crearea şi dezvoltarea parteneriatelor asociative;
2) încurajarea mecanismului asociativ de producere, procesare, sortare şi ambalare a producţiei cu valoare adăugată înaltă;
3) susţinerea dezvoltării capacităţilor asociative de postrecoltare şi procesare a producţiei agricole primare.
111. Domeniul de acţiune. Alocarea mijloacelor financiare, în calitate de sprijin suplimentar pentru stimularea investiţiilor de către grupuri de producători.
112. Mărimea sprijinului şi plafonul maxim acordat unui grup de producători beneficiari se calculează sub formă de majorare a cuantumului subvenţiei, reflectată în prezentul Regulament pentru fiecare măsură de sprijin separat.
113. Sprijinul pentru măsura 1.8. va fi solicitat şi acordat în cadrul dosarelor depuse la măsurile sub incidenţa cărora cad investiţiile eligibile efectuate de grupurile de producători.