A A A

MĂSURA 1.Stimularea creditării producătorilor agricoli de către băncile comerciale

MĂSURA 1.Stimularea creditării producătorilor agricoli de către băncile comerciale

Valoarea maximă85000 lei pentru creditul rambursat

 

Obiectivul general

Creşterea productivităţii şi competitivităţii agriculturii prin asigurarea suportului accesului producătorilor agricoli la sursele financiare

 

Obiective specifice

  1. dinamizarea utilizării creditelor operaţionale în condiţii comerciale de către un număr larg de producători agricoli;
  2. creşterea rentabilităţii activităţilor agricole;
  3. sporirea veniturilor producătorilor agricoli şi diminuarea sărăciei în mediul rural.

 

Obiective operaţionale

Înviorarea creditării din resursele interne ale băncilor comerciale şi instituţiile financiare nebancare

 

Domeniu de acţiune

Sprijinul este acordat beneficiarilor creditelor agricole obţinute în anul 2010 în mărimea sumei rambursate în anul 2010.

 

Perioada de depunere a cererii

Perioada de depunere a cererii de sprijin este 1 martie – 20 decembrie 2010, în cazul în care nu au fost făcute anunţuri publice despre stoparea procedurii de recepţionare a cererilor.