A A A

MĂSURA 2. Stimularea asigurării riscurilor de producţie în agricultură

MĂSURA 2. Stimularea asigurării riscurilor de producţie în agricultură

Sprijinul financiar
Mijloacele financiare vor fi acordate în conformitate cu Legea nr.243-XV şi în baza Listei riscurilor în agricultură şi a bunurilor agricole supuse asigurării subvenţionate din bugetul de stat pe anul 2011, aprobată prin hotărâre de Guvern

Anexa nr.2

 

la Hotărîrea Guvernului nr. 369

 

din 24 mai  2011

 

 

 

 

LISTA

riscurilor pentru a căror asigurare se subvenţionează din bugetul

de stat pe anul 2011 primele de asigurare în fitotehnie, horticultură,

viticultură şi zootehnie

 

1. Secetă excesivă (care a provocat o scădere a recoltei de peste 30%).

2. Grindină.

3. Temperaturi scăzute sub limita biologică de rezistenţă a plantelor.

4. Furtuni.

5. Inundaţii.

6. Pieirea animalelor şi păsărilor din cauză de boală, furtună, grindină, inundaţie, răcire excesivă, traume.

7. Sacrificarea, în caz de necesitate, a animalelor, conform indicaţiilor Agenţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală.

 

Anexa nr.3

 

la Hotărîrea Guvernului nr. 369

 

din 24 mai 2011

 

 

 

LISTA

culturilor agricole şi a speciilor de animale şi păsări pentru

a căror asigurare se subvenţionează din bugetul de stat

pe anul 2011 primele de asigurare

 

 

1. Sfecla de zahăr, floarea-soarelui, porumbul, soia, legumele şi tutunul – pentru roada anului 2011.

 

2. Grîul, orzul şi rapiţa de toamnă – pentru roada anului 2012.

 

3. Plantaţiile multianuale (vii, livezi, pepiniere viticole şi pomicole, precum şi recolta de struguri şi fructe).

 

4. Animalele şi păsările.