A A A

Măsura 2.2. Stimularea investiţiilor pentru procurarea echipamentului de irigare

Măsura 2.2. Stimularea investiţiilor pentru procurarea echipamentului de irigare

120. Obiectivul general constă în majorarea suprafeţelor terenurilor agricole irigate şi sporirea productivităţii acestora.
121. Obiective specifice:
1) promovarea şi dezvoltarea cultivării culturilor agricole de valoare înaltă (fructe, legume, viţă de vie);
2) creşterea volumului şi asigurarea calităţii producţiei agricole;
3) sporirea veniturilor producătorilor agricoli şi creşterea nivelului de trai în mediul rural;
4) asigurarea eficienţei economice a producţiei agricole bazate pe sporirea valorii adăugate;
5) promovarea asocierii şi creării asociaţiilor utilizatorilor de apă.
122. Obiectivul operaţional constă în atragerea investiţiilor pentru procurarea sistemelor de irigare noi.
123. Domeniul de acţiune. Mărimea sprijinului acordat se calculează sub formă de compensaţie în proporţie de:
a) 50% din costul sistemului nou de irigare prin picurare şi instalat, anul producerii începînd cu 2013, dar nu mai mult de 750 mii lei per beneficiar;
b) 40% din costul sistemului de irigare prin aspersiune/microaspersiune, sistemelor mobile, anul producerii începînd cu 2013, dar nu mai mult de 500 mii lei per beneficiar.
124. Sub incidenţa prezentei măsuri cad sistemele noi de irigare, anul producerii 2013:
1) procurate în rate prin intermediul Unităţii de implementare şi administrare a Proiectului creşterii producţiei alimentare 2 KR, începînd cu anul 2013;
2) procurate în rate, începînd cu anul 2013, din mijloacele financiare provenite din rambursarea creditelor tehnice, alocate de la bugetul de stat în anii 2004-2009, prin intermediul ÎS Institutul de Tehnică Agricolă “Mecagro”, conform Hotărîrii Guvernului nr.355 din 31 mai 2012 “Cu privire la transmiterea în gestionare a mijloacelor financiare alocate în anii 2004-2009 pentru crearea staţiunilor tehnologice de maşini şi a mijloacelor provenite din rambursarea creditelor tehnice;
3) procurate în rate, începînd cu anul 2013, prin intermediul companiilor de leasing, în baza unui contract de leasing financiar, conform Legii nr.59-XVI din 28 aprilie 2005 cu privire la leasing.
125. Producătorul agricol va avea dreptul să solicite subvenţia, în cazul punctului 124 din prezentul Regulament, după achitarea ultimei rate şi trecerea în proprietate a sistemelor de irigare, iar valoarea subvenţiei se va calcula:
1) reieşind din ratele achitate în perioada 1 noiembrie 2013 – 31 octombrie 2015;
2) exceptînd plăţile aferente leasingului: dobînda de leasing, asigurarea bunului etc.
126. Documentele solicitate suplimentar pentru obţinerea sprijinului:
1) copia de pe facturi, iar în cazul importului copia de pe invoice-urile şi declaraţiile vamale;
2) copia de pe contractul de vînzare-cumpărare pentru sistemul de irigare;
3) actul de dare în exploatare a sistemului de irigare, aprobat de şeful direcţiei raionale pentru agricultură şi alimentaţie şi coordonat cu reprezentantul secţiei/serviciului teritorial al Agenţiei, modelul-tip al căruia este aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare;
4) copia de pe ordinul de plată privind achitarea integrală a costului sistemului de irigare.
127. Beneficiarul de subvenţie destinată scopului trasat la punctele 123 şi 124 din prezentul Regulament nu este în drept să înstrăineze/transmită în folosinţă sub orice formă obiectul subvenţionării, timp de 5 ani de la data semnării contractului de acordare a sprijinului financiar. În caz de înstrăinare sau transmitere în folosinţă sub orice formă a obiectului investiţiei subvenţionat, beneficiarul este obligat să restituie suma subvenţiei.