A A A

Măsura 2.Stimularea asigurării riscurilor de producţie în agricultură

Măsura 2.Stimularea asigurării riscurilor de producţie în agricultură

 

22. Mijloacele financiare prevăzute pentru prezenta măsură se utilizează la subvenţionarea primelor de asigurare a producătorilor agricoli, în baza contractelor de asigurare a riscurilor de producţie în agricultură, care pot fi produse în anul 2012, în conformitate cu Legea nr.243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.132-137, art.704) şi în baza Listei riscurilor pentru a căror asigurare se subvenţionează din fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli pe anul 2012 primele de asigurare în fitotehnie, horticultură, viticultură şi zootehnie (anexa nr.2 la hotărîre) şi Listei culturilor agricole şi a speciilor de animale şi păsări pentru a căror asigurare se subvenţionează din fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli pe anul 2012 primele de asigurare (anexa nr.3 la hotărîre).