A A A

MĂSURA 3. Stimularea investiţiilor pentru înfiinţarea plantaţiilor multianuale

MĂSURA 3. Stimularea investiţiilor pentru înfiinţarea plantaţiilor multianuale

Sprijinul financiar

Pentru înfiinţarea livezilor de specii sămînţoase (măr, păr şi gutui), conduse după un:

a) sistem de cultură superintensiv, fondat cu pomi altoiţi pe portaltoi vegetativi de vigoare mică, cu densitatea la hectar:

-  de la 1800 pomi pînă 3000 pomi - 30 mii lei la un hectar;

-   mai mare de 3000 pomi – 80 mii lei la un hectar;

b) sistem de cultură intensiv, fondat cu pomi altoiţi pe portaltoi vegetativi de vigoare mijlocie, cu densitatea de la 700 pomi/ha pînă la 1800 pomi/ha – 15 mii lei la un hectar;

pentru înfiinţarea livezilor de păr cu pomi altoiţi pe portaltoi franc (semincer) – 10 mii lei la un hectar;

pentru înfiinţarea livezilor de specii sîmburoase (cais, cireş şi vişin, persic şi nectarin, prun şi corcoduş):

a) cu pomi altoiţi pe portaltoi franc (semincer) – 7,5 mii lei la un hectar;

b) cu pomi altoiţi pe portaltoi vegetativi - 10 mii lei la un hectar;

pentru înfiinţarea plantaţiilor de culturi nucifere (nuc altoit, migdal şi alun) – 10 mii de lei la un hectar;

pentru înfiinţarea plantaţiilor de arbuşti fructiferi şi căpşun – 40 mii de lei la un hectar;

pentru înfiinţarea plantaţiilor de viţă-de-vie:

a) soiuri de struguri pentru masă – 30 mii lei la un hectar;

b) soiuri de struguri pentru vin – 20 mii lei la un hectar;

c) plantaţii-mamă altoi şi portaltoi, categoria biologică „Bază” – 50 mii lei la un hectar.

La înfiinţarea de către producătorii agricoli (cel puţin doi) a plantaţiilor viticole compacte, destinate obţinerii unei producţii omogene de struguri pentru export, cu suprafaţa de cel puţin 25,0 ha pe terenuri plane şi 12,0 ha pe pante,  cuantumul sprijinului se majorează cu 5,0 mii lei/ha, cu soiuri solicitate pe pieţele de desfacere a producţiei de struguri, a căror listă se aprobă de către ministrul agriculturii şi industriei alimentare – cu 5,0 mii lei/ha, cu material săditor de categorie biologică „certificat” – cu 2,5 mii lei/ha.

 

Obiectivul general

Sporirea productivităţii şi competitivităţii sectoarelor de producere a fructelor, pomuşoarelor şi strugurilor prin implementarea tehnologiilor moderne de înfiinţare şi întreţinere a plantaţiilor  şi majorarea indicilor de calitate a producţiei la nivelul standardelor internaţionale.

 

Obiective specifice

1. renovarea patrimoniului existent de plantaţii pomicole, culturi nucifere, arbuşti fructiferi, căpşun şi viticole prin extinderea suprafeţelor noi;

2. utilizarea la plantare a materialului săditor de categorii biologice şi fitosanitare superioare;

3. introducerea în practică şi dezvoltarea tehnologiilor moderne de înfiinţare şi întreţinere a plantaţiilor;

4. creşterea volumelor de producere şi îmbunătăţirea calităţii producţiei;

5. sporirea valorii adăugate şi eficienţei economice a sectoarelor pomicol şi viticol;

6. sporirea veniturilor producătorilor agricoli şi diminuarea sărăciei în mediul rural.

 

Domeniul de acţiune

Sprijinul este acordat pentru înfiinţarea livezilor  (plantaţii pomicole de specii sămînţoase şi sîmburoase, culturi nucifere, arbuşti fructiferi, căpşun) şi plantaţiilor viticole cu soiuri înscrise în Registrul soiurilor de plante al Republicii Moldova, înfiinţate începînd cu toamna anului 2010 şi în privinţa cărora nu au fost depuse, pînă la 10 decembrie 2010, cereri de obţinere a subvenţiei.

 

Documentele solicitate suplimentar

1. actul de înfiinţare a plantaţiei pomicole şi viticole, aprobat, conform prevederilor legale în vigoare, şi coordonat cu reprezentantul oficiului teritorial al Agenţiei din raza teritorială unde este amplasată plantaţia;

2.copia de pe paşaportul proiectului şi de pe planul general al proiectului de înfiinţare a plantaţiilor pomicole şi viticole;

3. copia de pe certificatul de calitate;

4. copia de pe raportul statistic privind înfiinţarea plantaţiilor multianuale (formularul nr.2 liv-vii);

4. copia de pe facturile fiscale sau factura de expediţie pentru materialul săditor procurat sau produs, iar în cazul materialului săditor importat  - copia de pe invoice (factură fiscală externă) şi copia de pe declaraţia vamală de import;

5. copia permisului fitosanitar, în cazul importului, eliberat de Inspectoratul de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer;

6. copia ordinului de plată privind achitarea costului materialului săditor procurat.

 

Perioada de depunere a cererii

Perioada de depunere a cererii de sprijin este 1 iunie – 30 noiembrie 2011, în cazul în care nu au fost făcute anunţuri publice despre stoparea procedurii de recepţionare a cererilor.