A A A

MĂSURA 3. Subvenţionarea investiţiilor pentru înfiinţarea plantaţiilor multianuale

MĂSURA 3. Subvenţionarea investiţiilor pentru înfiinţarea plantaţiilor multianuale

Sprijinul financiar

 1. pentru speciile sămînţoase:
 • 15 mii lei la un hectar de livadă superintensivă cu densitatea pomilor mai mare de 1800 pomi/ha;
 • 10 mii lei la un hectar de livadă intensivă sau clasică;
 1. pentru speciile sîmburoase, inclusiv migdal şi alun – 7,5 mii lei la un hectar;
 2. pentru bacifere, inclusiv căpşune (de la 0,15 hectare) – 20 mii de lei la un hectar;
 3. pentru nucifere (altoit) – 10 mii de lei la un hectar;
 4. pentru viţa de vie, soiuri de masă – 30 000 lei la un hectar;
 5. pentru plantaţii de viţă-de-vie mamă de altoi şi portaltoi de categoria bază – 40 mii lei la un hectar.

 

 

Obiectivul general

Sporirea productivităţii şi competitivităţii sectorului de plantaţii pomicole, bacifere şi nucifere prin implementarea tehnologiilor moderne de cultivare şi adaptarea calităţii producţiei la standardele internaţionale

 

Obiective specifice

 1. introducerea materialului săditor de o calitate biologică şi fitosanitară superioară;
 2. introducerea şi dezvoltarea tehnologiilor moderne de cultivare;
 3. creşterea volumului de producţie şi îmbunătăţirea calităţii;
 4. sporirea valorii adăugate şi eficienţei economice a produselor pomicole;
 5. sporirea veniturilor producătorilor agricoli şi diminuarea sărăciei în mediul rural.

 

Domemiul de acţiune

Sprijinul este acordat pentru înfiinţarea de plantaţii pomicole şi viticole cu soiuri înscrise în Registrul soiurilor de plante al Republicii Moldova.

 

 

Documente solicitate suplimentar

 1. actul de înfiinţare a plantaţiei pomicole şi viticole, aprobat conform prevederilor legale în vigoare;
 2. copia de pe paşaportul proiectului şi de pe planul general al proiectului de înfiinţare a plantaţiilor pomicole şi viticole;
 3. actele ce confirmă calitatea materialului săditor (copia de pe certificatul de calitate);
 4. copia de pe raportul statistic privind înfiinţarea plantaţiilor multianuale (formularul nr.2 liv-vii);
 5. copia de pe facturile fiscale sau invoice (facturi fiscale externe) pentru materialul săditor procurat sau produs.

 

 

Perioada de depunere a cererei

Perioada de depunere a cererii de sprijin este 1 aprilie – 10 decembrie 2010, în cazul în care nu au fost făcute anunţuri publice despre stoparea procedurii de recepţionare a cererilor.