A A A

MĂSURA 4. Stimularea investiţiilor pentru producerea legumelor pe teren protejat (sere de iarnă, solarii, tuneluri)

MĂSURA 4. Stimularea investiţiilor pentru producerea legumelor pe teren protejat (sere de iarnă, solarii, tuneluri)

Sprijinul financiar

Mărimea sprijinului acordat se calculează sub formă de compensaţie, după cum urmează:

 

1. pentru procurarea modulelor de sere, echipamentului, utilajului, materialului de acoperire şi de construcţie pentru sere, solarii, tuneluri, precum şi a materialului neţesut pentru acoperirea plantelor (tip  AGRYL, SPUNBOND etc.) – în proporţie de 40 la sută din cost;

2. pentru procurarea materialului săditor (răsadurilor) crescut în palete celulare – în proporţie de 30 la sută din cost.

 

Obiectivul general

Sporirea productivităţii şi competitivităţii sectorului de cultivare a legumelor pe teren protejat (sere de iarnă, solarii, tuneluri)prin implementarea tehnologiilor moderne de cultură a plantelor şi de producere a materialului săditor (răsadurilor).

 

Obiective specifice

1. implementarea şi dezvoltarea tehnologiilor avansate de producere a legumelor pe teren protejat, inclusiv de producere a materialului săditor (răsadei) în palete celulare;

2. creşterea volumului de producţie şi îmbunătăţirea calităţii legumelor pe teren protejat, precum şi a materialului săditor (răsadei);

3. sporirea valorii adăugate şi eficienţei economice pe lanţul valoric de producere  a legumelor pe teren protejat;

4. majorarea indicilor de calitate a producţiei la nivelul standardelor internaţionale;

5. sporirea veniturilor producătorilor agricoli şi diminuarea sărăciei în mediul rural.

 

 Domeniul de acţiune

Sprijinul este acordat pentru:

1. compensarea costului modulelor de sere, echipamentului, utilajului, materialului de acoperire şi construcţie pentru sere, solarii, tuneluri, precum şi a materialului neţesut pentru acoperirea plantelor (tip AGRYL, SPUNBOND etc.);

2. compensarea costului materialului săditor (răsadurilor) crescut în palete celulare,  procurat şi plantat pe teren protejat.

 

Documente solicitate suplimentar

1. pentru modulele de sere, echipament, utilaj, material de acoperire şi de construcţie de sere, solarii, tuneluri, materialului neţesut pentru acoperirea plantelor (tip AGRYL, SPUNBOND, etc.):

a) copia de pe facturile fiscale sau de pe factura de expediţie, iar în cazul materialelor importate  - copia de pe invoice (factură fiscală externă) şi copia de pe declaraţia vamală de import;

b) actul de construcţie a serei, solariului, tunelului, actul de instalare a modulelor de sere, utilajului, echipamentului, materialului de acoperire a serelor, solariilor, tunelelor, precum şi a materialului neţesut pentru acoperirea plantelor, aprobat de şeful Direcţiei raionale pentru agricultură şi alimentaţie şi reprezentantul Oficiului teritorial al Agenţiei;

c) copia de pe schiţa sau proiectul de amplasare a construcţiei pe teren;

d) copia ordinului de plată privind achitarea costului modulelor de sere, echipamentului, utilajului, materialului de acoperire şi de construcţie pentru sere, solarii, tuneluri, materialul neţesut pentru acoperirea plantelor (tip AGRYL, SPUNBOND etc.);

2. pentru procurarea şi plantarea materialului săditor (răsadurilor) crescut în palete celulare:

a) copia de pe facturile fiscale sau factura de expediţie pentru materialul săditor procurat sau produs, iar în cazul materialului săditor importat  - copia de pe invoice (factură fiscală externă) şi copia de pe declaraţia vamală de import;

b) copia de pe actele ce confirmă calitatea materialului săditor (copia de pe certificatul de calitate şi certificatul fitosanitar);

c) actul de plantare a răsadurilor, aprobat, conform prevederilor legale în vigoare, şi coordonat cu reprezentantul oficiului teritorial al Agenţiei din raza teritorială unde este amplasată plantaţia;

d) copia ordinului de plată privind achitarea costului materialului săditor (răsadului) procurat.

 

Perioada de depunere a cererilor

Perioada de depunere a cererii de sprijin este 1 iunie – 30 noiembrie 2011, în cazul în care nu au fost făcute anunţuri publice despre stoparea procedurii de recepţionare a cererilor.