A A A

MĂSURA 4. Subvenţionarea investiţiilor pentru producerea legumelor pe teren protejat

MĂSURA 4. Subvenţionarea investiţiilor pentru producerea legumelor pe teren protejat

Valoarea maximă 150000 lei

 

Sprijinul financiar

Mărimea sprijinului acordat se calculează sub forma de compensaţie în rate procentuale în proporţie de 30% din costul modulelor de sere, al echipamentului şi al utilajului procurat, necesare producerii legumelor pe teren protejat.

 

Obiectivul general

Sporirea productivităţii şi competitivităţii sectorului de cultivare a legumelor pe teren protejat prin implementarea tehnologiilor moderne de cultivare.

 

Obiective specifice

  1. implementarea şi dezvoltarea tehnologiilor moderne de cultivare a legumelor pe teren protejat;
  2. creşterea volumului de producţie şi îmbunătăţirea calităţii legumelor pe teren protejat;
  3. sporirea valorii adăugate şi eficienţei economice pe lanţul valoric al producerii legumelor pe teren protejat;
  4. adaptarea calităţii produselor la standardele internaţionale;
  5. diversificarea serviciilor prestate populaţiei rurale;
  6. sporirea veniturilor producătorilor agricoli şi diminuarea sărăciei în mediul rural.

 

Domeniul de acţiune

Sprijinul este acordat pentru compensarea costului modulelor de sere, al echipamentului şi utilajului, necesare producerii legumelor pe teren protejat, precum şi al materialelor de acoperire şi al materialelor de construcţie a serelor, solariilor.

 

Documente solicitate suplimentar

  1. pentru echipamentul şi utilajul procurat – copia de pe facturile fiscale sau invoice (facturi fiscale externe);
  2. actul de instalare a modulelor de sere şi construcţia serelor, a utilajului şi a echipamentului şi actul de construcţie a serelor vizate de şeful Direcţiei raionale pentru agricultură şi alimentaţie;
  3. copia de pe schiţa sau proiectul de amplasarea construcţiei pe teren.