A A A

MĂSURA 5. Stimularea investiţiei pentru procurarea tehnicii şi utilajului agricol precum şi a echipamentului de irigare

MĂSURA 5. Stimularea investiţiei pentru procurarea tehnicii şi utilajului agricol precum şi a echipamentului de irigare

Valoarea maximă 200000 lei

 

 

Sprijinul financiar

Mărimea sprijinui financiar se acordă sub formă de compensaţie în proporţie de 30% din costul tehnicii şi echipamentului de irigare prin picurare

 

Obiectivul general

Creşterea productivităţii şi competitivităţii sectorului agricol prin îmbunătăţirea accesului producătorilor la tehnică, utilaje şi sisteme de irigare moderne.

 

Obiective specifice

  1. creşterea productivităţi şi calităţii operaţiilor tehnologice mecanizate;
  2. extinderea suprafeţelor irigate;
  3. reducerea costurilor pentru operaţiile tehnologice mecanizate şi de irigare;
  4. dezvoltarea tehnologiilor moderne de cultivare;
  5. diversificarea serviciilor prestate populaţiei rurale;
  6. sporirea veniturilor producătorilor agricoli şi diminuarea sărăciei în mediul rural.

 

Obiective operaţionale

Creşterea investiţiilor pentru înnoirea şi extinderea parcului de maşini şi utilaje agricole, echipamentelor şi instalaţiilor ce formează sisteme de irigare noi procurate în 2010

 

Domeniul de acţiune

Sprijinul este acordat pentru compensarea parţială a cheltuielilor aferente procurării tehnicii, utilajului agricol nou şi echipamentului ce formează sisteme de irigare. Tehnica, utilajul şi echipamentul specificate la punctul 35 pot fi procurate în rate, prin intermediul Unităţii de Implementare şi Administrare a Proiectului Creşterii Producţiei Alimentare 2 KR (proiectul 2-KR), din perioada 2008-2010, la rata achitată în 2010.

 

 

 

Documente solicitate suplimentar
  1. pentru tehnică, utilajul agricol şi echipamentul de irigare – copia de pe facturile fiscale sau invoice (facturi fiscale externe) în cazul în care nu sînt plătitori ai TVA sau documentele confirmative pentru Unitatea de Implementare şi Administrare a Proiectului Creşterii Producţiei Alimentare 2 KR (proiectul 2-KR), cu prezentarea ordinelor de plată;
  2. copia de pe certificatul de înmatriculare a tehnicii şi de pe paşaportul tehnic, după caz;
  3. actul de dare în exploatare a utilajului şi a echipamentului care formează sisteme de irigare, autentificat de autorităţile abilitate.

 

Perioada de depunere a cererilor

Perioada de depunere a cererii de sprijin este 1 martie – 30 noiembrie 2010, în cazul în care nu au fost făcute anunţuri publice despre stoparea procedurii de recepţionare a cererilor.