A A A

MĂSURA 5. Stimularea investiţiilor pentru procurarea tehnicii şi utilajului agricol, echipamentului ce formează sisteme de irigare, sisteme antiîngheţ şi instalaţii antigrindină

MĂSURA 5. Stimularea investiţiilor pentru procurarea tehnicii şi utilajului agricol, echipamentului ce formează sisteme de irigare, sisteme antiîngheţ şi instalaţii antigrindină

Sprijinul financiar

Mărimea sprijinului acordat se calculează sub formă de compensaţie în proporţie de:

 

1. 30% din cost  (per unitate), pentru:

a)  tractoarele agricole pe roţi sau pe şenile, cu capacitatea motorului de cel puţin 290 CP;

b)  combinatoare care, la o trecere, efectuează cel puţin 5 operaţii concomitent, cu condiţia ca adîncimea lucrărilor agricole să nu fie mai mică de 25 cm, conform caracteristicilor tehnice;

c)  semănătorile combinate (No-Till) care îndeplinesc, la o trecere, discuitul, cultivatul, nivelatul solului, erbicidarea, semănatul, introducerea îngrăşămintelor şi tăvălugitul;

d)   plugul reversibil;

e)   combinatorul cu subsolare (cizel);

f)    cultivatorul combinat, multifuncţional;

g)  maşina de introducere a îngrăşămintelor solubile şi lichide.;

h)  instalaţiile antiîngheţ şi plasele antigrindină;

2. 25% din cost (per unitate), pentru:

a) tractoarele agricole pe roţi sau pe şenile, cu capacitatea motorului de pînă la 290 kP;

b) combinele pentru recoltarea cerealelor;

c) secerătoarele (heder) pentru recoltarea porumbului şi/sau floarea-soarelui;

d) combinele pentru recoltarea porumbului;

e) combinele şi completele de maşini pentru recoltarea sfeclei de zahăr;

f) combinele multifuncţionale pentru recoltarea strugurilor de poamă;

g) combinele pentru recoltarea mazării;

h) maşina de balotat paiele în rulouri sau balotă;

i) agregatele pentru lucrarea solului care îndeplinesc concomitent 3-4 operaţii la o adîncime de circa 20 cm;

j) maşina de plantat şi/sau de recoltat cartoful;

k) stropitorile pentru protecţia plantelor, purtate, tractate şi autopropulsate;

l) maşina pentru curăţirea seminţelor, calibrarea şi tratarea lor;

m) maşina de plantat răsadul;

n) cultivatorul pentru lucrarea solului între butucii de vie şi în livadă;

o) maşina pentru cîrnit;

p) maşină pentru curăţatul, altoitul viţei de vie, utilajul pentru îngrijirea pepinierii;

q) maşina pentru fărîmiţatul crengilor sau a resturilor vegetale;

r) freza pentru vie şi livadă;

s) cositoare, plug, tăvălugi;

t) semănătoarele de precizie;

u) cultivatoarele pentru lucrarea solului între rînduri;

v) cultivatoarele pentru cultivarea totală;

w) grapele cu discuri;

x) echipamentul ce formează sisteme de irigare prin picurare;

y) sistema de irigare prin aspersiune;

z) utilajul de precurăţire a viţei de vie;

aa) utilajul pentru legatul în verde a viţei de vie;

bb) echipamentul de desfrunzit;

cc) ventilatorul pentru eliminarea frunzelor.

 

Obiectivul general

Creşterea productivităţii şi competitivităţii sectorului agricol prin îmbunătăţirea accesului producătorilor la tehnică, utilaje agricole şi sisteme de irigare, inclusiv la sisteme antiîngheţ şi instalaţii antigrindină.

 

Obiective specifice

1. creşterea productivităţi şi calităţii operaţiilor tehnologice mecanizate;

2. extinderea suprafeţelor irigate;

3. reducerea costurilor operaţiilor tehnologice mecanizate şi de irigare;

4. prevenirea riscurilor de producţie;

5. îmbunătăţirea calităţii producţiei agricole;

6. dezvoltarea tehnologiilor moderne de cultivare;

7. diversificarea serviciilor prestate populaţiei rurale;

8. sporirea veniturilor producătorilor agricoli şi diminuarea sărăciei în mediul rural.

 

Domeniul de acţiune

Sprijinul este acordat pentru compensarea parţială a cheltuielilor aferente procurării tehnicii şi utilajului agricol noi, echipamentului nou ce formează sisteme de irigare procurate în perioada 1 decembrie 2010 – 30 noiembrie 2011, precum şi sisteme antiîngheţ şi instalaţii antigrindină, procurate şi instalate începînd cu anul 2010.

În sensul prezentului Regulament, prin noţiunea de tehnică agricolă nouă se subînţeleg tractoarele agricole, combinele, alte maşini agricole a căror an de fabricaţie datează începînd cu anul 2010 şi au efectiv lucrate pînă la 50 moto/ceasuri.

 

Documentele solicitate suplimentar

1. pentru tehnică, utilajul agricol, echipamentul de irigare, instalaţiile antiîngheţ şi plasele antiîngheţ – copia de pe facturile fiscale, de expediţie, declaraţia vamală de import şi invoice (facturi fiscale externe), sau documentele confirmative pentru Unitatea de Implementare şi Administrare a Proiectului Creşterii Producţiei Alimentare 2 KR (contractul privind achiziţionarea tehnicii), cu prezentarea ordinelor de plată;

2. copia de pe certificatul de înmatriculare a tehnicii sau provizoriu, după caz, de pe paşaportul tehnic;

3. actul de dare în exploatare a utilajului şi a echipamentului care formează sisteme de irigare, precum şi instalaţii antiîngheţ şi plasa antigrindină, aprobat de şeful Direcţiei raionale pentru agricultură şi alimentaţie şi reprezentantul Oficiului teritorial al Agenţiei;

4. copia ordinului de plată privind achitarea costului tehnicii, utilajului, echipamentului şi instalaţiilor specificate în prezenta măsură.

 

Notă

Sub incidenţa prezentei măsuri cad şi tehnica, utilajul, echipamentul şi instalaţiile specificate la „Domeniul de acţiune” , procurate în rate, prin intermediul Unităţii de Implementare şi Administrare a Proiectului Creşterii Producţiei Alimentare 2 KR (proiectul 2-KR), începînd cu anul 2009, la rata achitată în anul 2011, conform graficului stabilit în contract.

Perioada de depunere a cererilor

Perioada de depunere a cererii de sprijin este 1 iunie – 30 noiembrie 2011, în cazul în care nu au fost făcute anunţuri publice despre stoparea procedurii de recepţionare a cererilor.