A A A

MĂSURA 7. Stimularea investiţiilor în utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice

MĂSURA 7. Stimularea investiţiilor în utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice

Sprijinul financiar

Mărimea sprijinului acordat se calculează sub formă de compensaţie din costul utilajului tehnologic nou a cărui an de achiziţie datează începînd cu anul 2010, fiind destinat dotării şi modernizării fermelor zootehnice situate în extravilan, în mărime de:
1. 40% –din costul utilajului tehnologic destinat dotării şi modernizării fermelor zootehnice de bovine;
2. 30% – din costul utilajului tehnologic destinat dotării şi modernizării fermelor zootehnice de alte specii de animale.

Obiectivul general
Creşterea productivităţii, competitivităţii şi asigurarea siguranţei alimentare prin stimularea organizării şi înnoirii tehnologice a fermelor zootehnice.

Obiective specifice

1. înfiinţarea fermelor zootehnice;
2. utilarea tehnologică a fermelor cu echipament avansat;
3. modernizarea procesului tehnologic;
4. diversificarea tipurilor de exploataţii agricole specializate în creşterea animalelor;
5. ameliorarea şeptelului de animale;
6. îmbunătăţirea calităţii şi sporirea competitivităţii producţiei de origine animală pe piaţa     internă şi pe cea europeană;
7. sporirea valorii adăugate şi eficienţei economice;
8. diversificarea serviciilor prestate populaţiei rurale;
9. sporirea veniturilor producătorilor agricoli şi diminuarea sărăciei în mediul rural.

Obiective operaţionale

Extinderea numărului şi creşterea investiţiilor pentru înfiinţarea şi renovarea tehnologică a fermelor specializate în creşterea animalelor.

Domeniul de acţiune

Sprijinul este acordat pentru procurarea utilajului tehnologic, destinat dotării şi modernizării fermelor zootehnice situate în extravilan.

Documentele solicitate suplimentar

1. schiţa de proiect a încăperilor în care urmează a fi instalat utilajul şi planul general de amenajare a teritoriului şi de amplasare a obiectivelor infrastructurii fermei, coordonate şi avizate de direcţia de profil din cadrul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare;
2. documentaţia tehnică, inclusiv caracteristicile tehnice ale utilajului tehnologic cu detalii despre componentele setului şi preţul orientativ al fiecărui component;
3. pentru echipamentul şi utilajul procurat – copia de pe facturile fiscale sau declaraţia vamală de import, invoice (facturi fiscale externe);
4.  actul de instalare a utilajului şi a echipamentului, vizat de şeful Direcţiei raionale pentru agricultură şi alimentaţie şi reprezentantul Oficiului teritorial al Agenţiei;
5. copia ordinului de plată privind achitarea costului echipamentului şi utilajului procurat.

Perioada de depunere a cererilor

Perioada de depunere a cererii de sprijin este 1 iunie – 30 noiembrie 2011, în cazul în care nu au fost făcute anunţuri publice despre stoparea procedurii de recepţionare a cererilor.