A A A

MĂSURA 8. Stimularea procurării animalelor de prăsilă şi menţinerea fondului lor genetic

MĂSURA 8. Stimularea procurării animalelor de prăsilă şi menţinerea fondului lor genetic

Valoara maximă 150000 lei

 

Sprijinul financiar

Mărimea sprijinului acordat se calculează sub forma cuantumurilor exprimate ca sume fixe la unitate de greutate:

 1. vaci donatoare de embrioni cu productivitatea de cel puţin 9000 kg de lapte pe lactaţie – 65 lei/kg;
 2. vaci primipare, junci şi juninci cu vîrstă de cel puţin 12 luni – 30 lei/kg;
 3. vieri cu vîrsta de 6–8 luni – 25 lei/kg;
 4. scrofiţe neînsămînţate cu vîrsta de 6–8 luni (rasă pură şi birasiale) – 20 lei/kg;
 5. berbeci şi ţapi cu vîrsta de 6–20 luni – 25 lei/kg;
 6. mioare şi căpriţe cu vîrsta de 6–20 luni – 15 lei/kg;
 7. mătci de albine cu vîrsta de cel mult 3 luni – 50 lei/unitate.

 

Calcularea sprijinului financiar

 1. pentru vaci donatoare de embrioni suma va fi calculată reieşind din greutatea animalelor procurate;
 2. pentru vieri şi mătci de albine suma nu va depăşi 150 000 lei.

 

 

Obiectivul general

Creşterea productivităţii, competitivităţii şi asigurarea siguranţei alimentare prin stimularea ameliorării populaţiei de animale.

 

Obiective specifice

 1. ameliorarea şeptelului de animale;
 2. îmbunătăţirea calităţii şi sporirea competitivităţii producţiei de origine animală pe piaţa internă şi europeană;
 3. sporirea valorii adăugate şi eficienţei economice;
 4. sporirea veniturilor producătorilor agricoli şi diminuarea sărăciei în mediul rural.

 

Obiective operaţionale

Extinderea numărului şi înnoirea populaţiei animalelor de prăsilă.

 

Domeniul de acţiune

Sprijinul este acordat pentru compensarea costurilor animalelor cu categoria de bonitare nu mai mică de clasa II (femele) şi de clasa I (masculi) procurate din fermele de prăsilă.

 

Documente solicitate suplimentar

 1. factura fiscală (invoice şi declaraţia vamală, în cazul procurării animalelor din străinătate), copia şi originalul pentru verificare, vizate de inspectorul zootehnic teritorial;
 2. copia de pe certificatul de rasă (pedigreu) al fiecărui animal;
 3. solicitanţii care intenţionează să procure animale de la fermele de prăsilă din ţară sau din străinătate (în cazul în care în ţară lipsesc animalele solicitate), vor depune suplimentar contractul de intenţie a procurării animalelor, încheiat cu potenţialul vînzător, în care se specifică grupul de animale, efectivul şi greutatea lor vie.

 

Perioada de depune a cererilor

Perioada de depunere a cererii de sprijin este 1 aprilie – 30 noiembrie 2010, în cazul în care nu au fost făcute anunţuri publice despre stoparea procedurii de recepţionare a cererilor.