A A A

MĂSURA 8. Stimularea procurării animalelor de prăsilă şi menţinerii fondului lor genetic

MĂSURA 8. Stimularea procurării animalelor de prăsilă şi menţinerii fondului lor genetic

Sprijinul financiar

Mărimea sprijinului acordat se calculează sub forma cuantumurilor exprimate ca sume fixe la unitatea de greutate, după cum urmează:

1. vaci donatoare de embrioni cu productivitatea de cel puţin 9000 kg de lapte pe lactaţie – 65 lei/kg;
2. vaci primipare, junci şi juninci cu vîrstă de cel puţin 12 luni – 40 lei/kg;
3.  vieri cu vîrsta de 6-8 luni – 25 lei/kg;
4. scrofiţe neînsămînţate cu vîrsta de 6-8 luni (rasă pură şi birasiale) – 20 lei/kg;
5. berbeci şi ţapi cu vîrsta de 6-20 luni – 25 lei/kg;
6. mioare şi căpriţe cu vîrsta de 6-20 luni – 15 lei/kg;
7. iepuri de casă de reproducţie – 50 lei/kg;
8. larve de peşte de 3 zile şi alevine de 10-15 zile – 20% din costul lotului de cel puţin 100 000 bucăţi, puiet de peşte de o vară şi puiet de peşte de un an – 20% din costul lotului de cel puţin 100 kg;
9. mătci de albine cu vîrsta de cel mult 3 luni – 50 lei/unitate.

 

Valoarea maximă a suportului:


- pentru procurarea  vacilor donatoare de embrioni cu productivitatea de cel puţin 9000 kg de lapte pe lactaţie – 65 lei/kg şi  a vacilor primipare, junci şi juninci cu vîrstă de cel puţin 12 luni – 40 lei/kg  mărimea sprijinului financiar va fi calculat reieşind din greutatea animalelor procurate;

Pentru animalele specificate in punct. de la 3-9   nu va depăşi suma de 150000 lei.

 

Obiectivul general

Creşterea productivităţii, competitivităţii şi asigurarea siguranţei alimentare prin stimularea ameliorării populaţiei de animale.

 

Obiective specifice

1. ameliorarea şeptelului de animale;
2. îmbunătăţirea calităţii şi sporirea competitivităţii producţiei de origine animală pe piaţa internă şi pe cea europeană;
3. sporirea valorii adăugate şi eficienţei economice;
4. sporirea veniturilor producătorilor agricoli şi diminuarea sărăciei în mediul rural

 

Obiective operaţionale

Extinderea numărului şi înnoirea populaţiei animalelor de prăsilă.

 

Domeniul de acţiune

Sprijinul este acordat pentru compensarea costurilor animalelor cu categoria de bonitare nu mai mică de clasa II (femele) şi de clasa I (masculi) procurate din fermele de prăsilă.

 

Documentele solicitate suplimentar

1. factura fiscală, de expediţie (invoice şi declaraţia vamală, în cazul procurării animalelor din străinătate), copia şi originalul pentru verificare, vizate de inspectorul zootehnic teritorial;
2. copia de pe certificatul de rasă (pedigreu) al fiecărui animal;
3. copia autorizaţiei sanitar-veterinare de funcţionare pentru exploataţia zootehnică în care vor fi întreţinute animalele;
4. copia certificatului de înregistrare a animalului, după caz;
5. copia de pe contractul de asigurare a animalelor, încheiat în conformitate cu Legea nr.243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 132-137, art. 704);
6. copia ordinului de plată privind achitarea costului animalelor procurate.

 

Notă 1:

În cadrul prezentei măsuri, se acordă subvenţii producătorilor agricoli pentru procurările unui efectiv de cel puţin:
1) 3 capete vaci/junci la fermele de bovine;
2) 10 capete scroafe/scrofiţe la fermele de porcine;
3) 10 oi/capre la fermele de ovine/caprine;
4) 8 iepuroaice la fermele de iepuri;
5) 5 mătci de albine la stupine.
Efectivul de masculi reproducători (vieri, berbeci/ţapi, iepuroi) nu se limitează.

Notă 2:

Beneficiarul de subvenţia destinată scopului specificat la “Domeniul de acţiune” nu este în drept să înstrăineze obiectul subvenţionării timp de:
1) 4 ani – pentru vaci, junci;
2) 2 ani – pentru scroafe/scrofiţe;
3) 1 an – pentru vieri, iepuri;
4) 3 ani – pentru berbeci, mioare şi capre.

 

Perioada de depunere a cererilor

Perioada de depunere a cererii de sprijin este 1 iunie – 30 noiembrie 2011, în cazul în care nu au fost făcute anunţuri publice despre stoparea procedurii de recepţionare a cererilor.