A A A

MĂSURA 9. Stimularea investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare

MĂSURA 9. Stimularea investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare

Sprijinul financiar
Mărimea sprijinului acordat se calculează sub formă de compensaţie în rate procentuale,  în proporţie de 30% din costul echipamentului tehnologic şi utilajului procurat şi instalat pentru întreprinderile de procesare, uscare şi congelare a fructelor şi legumelor, de procesare a cerealelor şi produselor oleaginoase, cărnii, peştelui şi laptelui, precum şi pentru casele de ambalare şi frigidere.


Obiectivul general
Sporirea productivităţii şi competitivităţii sectorului agricol prin modernizarea utilajului şi infrastructurii postrecoltare şi procesare.


Obiective specifice

1. implementarea şi dezvoltarea tehnologiilor postrecoltare;
2. instalarea şi modernizarea echipamentelor, proceselor şi tehnologiilor de procesare, uscare şi congelare a fructelor şi legumelor;
3. adaptarea calităţii produselor la standardele internaţionale;
4. diversificarea serviciilor prestate populaţiei rurale;
5. sporirea veniturilor producătorilor agricoli şi diminuarea sărăciei în mediul rural.

 

Obiective operaţionale

Creşterea investiţiilor în procurarea echipamentului şi utilajului pentru întreprinderile mici şi mijlocii de procesare, uscare şi congelare a fructelor, legumelor, de procesare a cerealelor şi produselor oleaginoase, a cărnii, inclusiv a peştelui, laptelui, precum şi pentru casele de ambalare şi frigidere.

Domeniul de acţiune

Sprijinul este acordat pentru compensarea costului echipamentului tehnologic şi utilajului nou, a cărui an de achiziţie datează începînd cu anul 2010, conform listei aprobate prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare, achitat sau cu plata în rate şi instalat pentru întreprinderile de procesare, uscare şi congelare a fructelor şi legumelor, de procesare a cerealelor şi produselor oleaginoase, cărnii, peştelui şi laptelui, precum şi pentru casele de ambalare şi frigidere.

 

Documentele solicitate suplimentar


1. documentaţia tehnică;
2. pentru echipamentul şi utilajul procurat – copia de pe facturile fiscale, de expediţie, declaraţia vamală de import şi invoice (facturi fiscale externe);
3. copia ordinului de plată privind achitarea costului echipamentului şi utilajului procurat;
4. actele de dare în exploatare a utilajului şi echipamentului (casei de ambalare), vizate de şeful Direcţiei raionale pentru agricultură şi alimentaţie şi reprezentantul Oficiului teritorial al Agenţiei.

 

Perioada de depunere a cererilor

Perioada de depunere a cererii de sprijin este 1 iunie – 30 noiembrie 2011, în cazul în care nu au fost făcute anunţuri publice despre stoparea procedurii de recepţionare a cererilor.