A A A

Progresele obțiunute de AIPA, privind gestionarea FNDAMR pentru I semestru a anului 2019

05/07/2019

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) vă informează cu privire la rezultatele valorificării FNDAMR, pentru primul semestru 2019. 

În acest context, AIPA vă comunică că conform prevederilor Legii bugetului de stat pentru anul 2019, Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural constituie 900 mil. lei, menținându-se la nivelul anului 2018, dintre care  cca 477,2 mil. lei sunt atribuite pentru subvenționarea post-investițională pentru anul 2019, cca 352,0 mil. lei au fost achitate cererile anului 2018, rămase fără finanțare din cauza epuizării fondului, 45 mil. lei sunt repartizate pentru plățile în avans, iar 25,8 mil. lei este contribuția statului în Fondul Național al Viei și Vinului.

În ceea ce privește situația pînă la data de 4 iulie curent, AIPA Vă informează că, a recepționat 1760 cereri de solicitare a sprijinului financiar în sumă de 326,1 mil. lei sau cu 12% în creștere comparativ cu numărul dosarelor recepționate în perioada similară a anului precedent. Totodată, de menționat că valoarea investițiilor declarate de producătorii agricoli este în ascensiune cu 30%, constituind cca 1100,0 mil. lei. Investițiile efectuate de solicitanții de subvenții din agricultură și ramurile conexe ale acestora au generat crearea a 406 locuri noi de muncă și 495 locuri de muncă sezoniere. 

Urmărind solicitările de subvenții după zonele geografice, putem atesta că cele mai multe solicitări de subvenții au fost înregistrate în zona de nord a republicii, înregistrându-se 649 dosare, cu subvenția solicitată în valoare de 112,0 mil. lei, ce au atras după sine investiții în valoare de 444,0 mil. lei, fiind urmată de zona de sud a republicii, incluzând Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia, la care s-a recepționat 584 dosare, cu subvenția solicitată în valoare de 121,2 mil. lei, și au atras după sine investiții în valoare de 358,9 mil. lei, iar zona de centru, a republicii incluzând mun. Chișinău a înregistrat 527 dosare, cu subvenția solicitată în valoare de 92,1 mil. lei, ce au atras după sine investiții în valoare de 296,0 mil. lei. 

Astfel, din totalul dosarelor depuse până la moment, AIPA a autorizat spre plată 1073 cereri, în sumă de 160,0 mil. lei ceea ce constituie 60,1% din totalul dosarelor recepționate.

De menționat că, cea mai mare pondere a solicitărilor de subvenții din anul 2019, este acordată pentru subvenționarea tehnicii și utilajului agricol, în urma căruia au fost depuse 790 cereri, în sumă de 85,2 mil. lei.  Până la moment s-a autorizat spre plată a 621 dosare sau 78,6% din totalul solicitărilor pentru acest sector, în sumă de 65,5 mil. lei ceea ce constituie 40,1% din valoarea totală a subvențiilor autorizate, fiind procurate 1275 unități de tehnică și utilaj agricol performant, dintre care 73 unități de tehnică și utilaj agricol No-till și Mini-till.

O creștere a investițiilor este înregistrată și pentru înființarea, modernizarea plantațiilor multianuale și defrișarea celor neproductive, AIPA recepționând 549 cereri de solicitare a sprijinului financiar cu suma subvenției solicitate de 81,5 mil. lei sau 25% din valoarea totală a subvențiilor solicitate. În dezvoltarea acestui sector, producătorii agricoli au efectuat investiții de 290 mil. lei, pentru înființarea a 1059 ha de plantații pomicole, 123 ha plantații viticole și 11 ha plantațuii de culturi bacifere (căpșun). Totodată, au fost modernizate 45 ha cu echipament antigrindică iar 266 ha de plantații multianuale prin instalarea sistemelor de suport. În cadrul prezentei submăsuri AIPA a reușit să autorizeze spre plată 197 dosare de solicitare a sprijinului financiar, în sumă de 25,2 mil. lei ceea ce constituie 16% din valoarea totală a subvențiilor autorizate.

Un alt domeniu primordial în care s-au solicitat subvenții este dezvoltarea infrastructurii post-recoltare și procesare, au fost înregistrate în perioada de referință 143 cereri de finanțare în suma subvenției solicitate de109,0 mil. lei ceea ce constituie 33,4% din valoarea subvențiilor solicitate, până la moment autorizându-se spre plată a 79 dosare sau 55,2% din totalul solicitărilor pentru acest sector, în sumă de 44,5 mil. lei, fiind solicitat suport pentru construcția a 14 frigidere și case de ambalare noi și reutilarea cu echipamente moderne a 40 frigidere și case de ambalare, 9 utilaje și echipamente pentru procesarea produselor horticole; 72 utilaje și echipamente pentru procesarea culturilor cerealiere, floarea-soarelui și oleaginoaselor; 9 utilaje pentru procesarea producției animaliere.

REAMINTIM: Campania de depunere a cererilor de obținere a subvențiilor post-investiționale, va dura până la 31 octombrie 2019, iar cel de-al IV-lea apel de recepționare a dosarelor aferente Proiectelor start-up va dura pînă pe 9 iulie curent.

 

 

Serviciul relații externe și comunicare