A A A

Schimb de experiență și expertiză între experții Agenției Naționale de Plăți din Lituania și experții AIPA în cadrul campaniei post-inspecții

23/08/2017

Unul din obiectivele de pe agenda misiunii de experți efectuată în perioada 20-24 martie curent, a fost vizita în teren în cadrul campaniei post-inspecții pentru perioada anului 2014, demarată la sfârșitul lunii februarie 2017. Astfel, în data de 23 martie curent, un grup de lucru format din experți lituanieni și reprezentanți ai AIPA, au efectuat mai multe vizite în teren, portofoliul fiind cazurile depistate de oficiul teritorial Bălți.

Scopul deplasării în teritoriu a fost de a familiariza experții lituanieni cu cazurile depistate de către oficiul teritorial Bălți, în cadrul campaniei post-inspecții, în vederea preluării bunelor practici de soluționare a litigiilor în instanță, temă discutată pe parcursul misiunii TAIEX din perioada 20-24 martie curent.

Astfel, din cele 400 de exploatații agricole, care au fost supuse verificărilor s-au selectat în mod aleatoriu, câteva unități la care deja s-a realizat controlul post-inspecții. Printre întreprinderile vizitate se numără atât producători la care au fost depistate nereguli, cât și producători care au demonstrat istorii de succes.

Prima vizită a vizat investiția realizată de 2 agenți economici: „Zip” SRL și „Prima Invest” SRL, din localitatea Biruința, mun. Bălți, care în anul 2014 au primit subvenții în valoare de cca 9 mil. lei pentru 3 frigidere de păstrare a fructelor, cu o capacitate de 1600 tone pentru păstrarea fructelor și legumelor. La momentul inspecției, s-a confirmat faptul că frigiderul nu era utilizat conform destinației. De menționat, dacă frigiderul ar fi fost utilizat cum era prevăzut în planul de afaceri, venitul net în anul III de activitate trebuia să atingă cifra de 22 mil. lei. Astfel, din motivul nerespectării prevederilor Regulamentului de subvenționare, cazul dat va fi soluționat în instanță întru returnarea subvențiilor statului.

O altă exploatație agricolă, care a fost vizitată, este ferma de vaci din localitatea Elizaveta, mun. Bălți, care în 2014 a primit subvenții în valoare de 190 000 lei pentru 7 vaci de prăsilă. Astfel, pentru nerespectarea cerinței de neînstrăinare a animalelor subvenționate pe o perioadă de minim 3 ani, suma primită de către beneficiari, urmează a fi restituită. În timpul inspecției la fața locului, inspectorii de la oficiul teritorial Bălți, AIPA au depistat că vacile nu mai erau, iar în cadrul vizitei la fața locului,  grupului de lucru nu i s-a asigurat accesul la fermă.

Totodată, au fostvizitatecâteva exploatații agricole, la care a fost respectat principiul conformității și continuității de dezvoltare a afacerii, astfel devenind un bun exemplu pentru istorii de succes. În acest context, a fost vizitată ferma de vaci de prăsilă “Gifis Farm” SRL din localitatea Năvârneț, r-nul Fălești. Ferma deține 180 de vaci, dintre care 100 sunt mulgătoare. Întreprinderea, care asigură condiții optime pentru creșterea vitelor, a fost subvenționată 3 ani la rând cu circa 2 mil. lei anual pentru achiziționarea animalelor de prăsilă, a tehnicii și utilajelor, iar la moment, aceasta a ajuns un model de fermă performantă.

Un alt exemplu al unei afaceri de succes din agricultură, este “Accesal Grup” SRL, care deține în r-nul Sângerei, localitatea Pepeni, 2500 de ha de teren, dintre care 200 de ha livadă: mere, prune, piersici, ș.a., 60 ha de viță de vie de struguri de masă, restul fiind teren arabil. În scopul păstrării fructelor, în 2015, întreprinderea a fost subvenționată pentru achiziționarea unui frigider cu 6 camere cu o capacitate de 1000 tone. În acest context, fermierul intervievat de Agro TV Moldova, a reconfirmat faptul că datorită suportului statului, prin prisma subvențiilor obținute, afacerile din domeniul agricol primesc șansa de a se dezvolta spre o agricultură mai competitivă și performantă și care va aduce plus-valoare.

În cadrul vizitei de lucru, directorul AIPA, N. Ciubuc, a discutat cu toți fermierii vizitați despre problemele pe care le întâmpină în procesul de subvenționare și care sunt așteptările acestora pentru viitorul apropiat.

De remarcat faptul că în vederea asigurării transparenței procesului de realizare a vizitei de lucru, grupul de experți a fost însoțit de echipa postului de televiziune Agro TV Moldova, căreia îi aducem sincere mulțumiri pentru colaborare și suport.

Pentru a vizualiza galeria cu fotografii accesați: http://bit.ly/2njXtUl