A A A

Sesiune de informare pentru tinerii și femeile fermieri cu genericul ,,Subvenții în avans pentru proiectele start-up’’

07/08/2018

În perioada 7 - 8 august curent,  în mun. Chișinău, se va desfășura o sesiune de instruiri și dezbateri pentru doritorii de a-și lansa o afacere în mediul rural, cu genericul ,,Subvenții în avans pentru proiectele start-up’’.

Gazda evenimentului este BC Moldova Agroindbank (MAIB), în parteneriat cu Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), având ca scop oferirea suportului informațional pentru tinerii și femeile fermieri ce doresc să-și inițieze și dezvolte o afacere în domeniul agroindustrial. De menționat, că AIPA va semna un acord de colaborare cu MAIB, astfel, oferind posibilitatea implementării unor proiecte viitoare comune pentru dezvoltarea sectorului agricol din RM.

În acest context, Directorul AIPA, Nicolae Ciubuc prezent la eveniment a informat despre Programul de acordare a subvențiilor în avans, menționând că ,,acest program este un prim pas de schimbare a sistemului de subvenționare, de a trece de la sistemul actual ce presupune acordarea subvențiilor post investițional, la unul în avans, mai exact la un sistem ce funcționează în mai multe țări din Uniunea Europeană’’.

,,Prevederile Regulamentului se extind asupra proiectelor start-up ce țin de investițiile pentru producerea legumelor şi a fructelor pe teren protejat (sere, solarii, tuneluri); investiţiile pentru înfiinţarea, modernizarea plantaţiilor multianuale, inclusiv a plantaţiilor viticole şi a plantaţiilor pomicole, pentru utilarea și renovarea tehnologică a fermelor zootehnice, procurarea animalelor de prăsilă și menținerea fondului genetic al acestora, precum și pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare’’, a precizat directorul AIPA.

Totodată, dl Ciubuc a specificat că sprijinul financiar va fi oferit în două tranşe. Prima parte va constitui 75% din valoarea subvenţiei şi va fi acordată în momentul semnării contractului, iar cea de-a doua tranşă, de 25%, va fi transferată odată cu lansarea afacerii, termen care nu poate depăşi doi ani. 

Directorul AIPA, a vizitat un potențial  beneficiar al programului sus menționat, analizând credibilitatea dar și  intențiile de a susține ideile de afaceri parvenite din partea grupului țintă ce vizează Programul dat.

Astfel, în scopul asigurării interacțiunii dintre reprezentanții AIPA și producătorii agricoli, identificării problemelor privind procesul de subvenționare dar și a soluțiilor aferente dezvoltării domeniului agricol, vizite similare vor fi realizate în mai multe raioane ale țării.

 

Direcția relații externe, comunicare și raportare