A A A

Submăsura 1.3. Stimularea investiţiilor pentru procurarea tehnicii şi utilajului agricol convenţional.

Submăsura 1.3. Stimularea investiţiilor pentru procurarea tehnicii şi utilajului agricol convenţional.

44. Obiectivul general constă în creşterea productivităţii şi competitivităţii sectorului agricol prin facilitarea accesului producătorilor la tehnică, utilaje agricole performante.
45. Obiective specifice:
1) creşterea productivităţii şi calităţii operaţiilor tehnologice mecanizate;
2) reducerea costurilor operaţiilor tehnologice mecanizate;
3) îmbunătăţirea calităţii producţiei agricole;
4) dezvoltarea tehnologiilor modeme de cultivare.
46. Obiectivul operaţional constă în atragerea investiţiilor pentru înnoirea şi extinderea parcului de tehnică şi utilaj agricol purtat/tractat nou.
47. Domeniul de acţiune. Mărimea sprijinului acordat se calculează sub formă de compensaţie în proporţie de 25% din cost (per unitate), dar nu mai mult de 200 mii lei per beneficiar, pentru tehnica şi utilajul agricol nou, procurată de la furnizori/distribuitori din ţară, sau importată direct de către producătorul agricol, cu anul producerii nu mai mic de 2014. Lista tehnicii şi utilajului agricol convenţional, pasibil subvenţionării, este prevăzută în anexa nr. 3 la prezentul Regulament.
48. Producătorii agricoli care au procurat tehnică şi utilaj agricol nou fabricat în Republica Moldova beneficiază de sprijin financiar în proporţie de 35% din cost (per unitate), dar nu mai mult de 200 mii lei per beneficiar.
49. Prin derogare de la prevederile pct. 47, sub incidenţa prezentei măsuri cade inclusiv tehnica, utilajul agricol nou, procurate în rate, începând cu anul 2013, cu anul producerii nu mai mic de 2013, prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul Regulament, valoarea subvenţiei se va calcula reieşind din ratele achitate în perioada 1 noiembrie 2014 - 31 octombrie 2016.
50. Pentru tehnica şi utilajul agricol nou, procurate, începând cu anul 2013, cu anul producerii nu mai mic de 2012, prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul Regulament, prin intermediul companiilor de leasing, în baza unui contract de leasing financiar, conform Legii nr. 59-XVT din 28 aprilie 2005 cu privire la leasing, prin derogare de la prevederile punctului 47, producătorul agricol va avea dreptul să solicite subvenţia odată cu achitarea ultimei rate şi trecerea în proprietate a tehnicii şi utilajului agricol nou, iar valoarea subvenţiei se va calcula reieşind din ratele achitate, exceptând plăţile aferente leasingului: dobânda de leasing, asigurarea bunului etc.
51. Solicitanţii de subvenţii, care începând cu anul 2016, au procurat combine şi tractoare cu capacitatea motorului mai mare de 100 c. p. pot beneficia de subvenţie dacă dispun de cel puţin 50 ha teren arabil în condiţiile legii.
52. Documentele solicitate suplimentar pentru obţinerea sprijinului financiar:
1) copia de pe documentul primar contabil (factura fiscală, factura de expediţie, factura), iar în cazul importului copia de pe declaraţia vamală şi complimentară, cu anexarea invoce-ului;
2) extrasul din registrul primăriei de evidenţă a contractelor de arendă;
3) copia de pe contractul de vânzare-cumpărare privind achiziţionarea tehnicii şi utilajului agricol nou;
4) copia de pe certificatul de înmatriculare/înregistrare sau provizoriu al tehnicii şi utilajului agricol nou;
5) copia de pe ordinul de plată privind achitarea integrală (inclusiv a avansului, indiferent de mărimea şi data achitării lui), sau după caz a ratei finale, la procurarea tehnicii şi utilajului agricol nou.
53. Beneficiarul de subvenţie destinată scopului trasat la punctele 47-50 din prezentul Regulament nu este în drept să înstrăineze/transmită în folosinţă sub orice formă, timp de 5 ani obiectul subvenţionării, din momentul autorizării plăţii în caz de înstrăinare sau transmitere în folosinţă sub orice formă a obiectului investiţiei subvenţionat, beneficiarul este obligat să restituie suma subvenţiei.