A A A

Submăsura 1.7A. Stimularea mecanismului de asigurare a riscurilor în agricultură

Submăsura 1.7A. Stimularea mecanismului de asigurare a riscurilor în agricultură

96. Mijloacele financiare prevăzute pentru prezenta măsură se utilizează la subvenţionarea primelor de asigurare a producătorilor agricoli, în baza contractelor de asigurare a riscurilor de producţie în agricultură, care pot fi produse în anul 2016, în conformitate cu Legea nr. 243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură şi în baza Listei riscurilor pentru a căror asigurare se subvenţionează, din fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli pe anul 2016, primele de asigurare în fitotehnie, horticultura, viticultură şi zootehnie (anexa nr. 2 la prezenta hotărâre) şi Listei culturilor agricole şi a speciilor de animale şi păsări pentru a căror asigurare se subvenţionează, din fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli pe anul 2016, primele de asigurare (anexa nr. 3 la prezenta hotărâre).
97. Cuantumul maxim al subvenţiei se stabileşte ţinând cont de primele de asigurare calculate conform tarifelor de asigurare prevăzute în condiţiile speciale de asigurare a riscurilor de producţie în agricultură şi nu va depăşi plafonul de 300 mii lei pentru unul şi acelaşi producător agricol.