A A A

Submăsura 1.8. Stimularea constituirii şi funcţionării grupurilor de producători agricoli

Submăsura 1.8. Stimularea constituirii şi funcţionării grupurilor de producători agricoli

114. Obiectivul general constă în stimularea creării parteneriatelor asociative în scopul sporirii eficienţei şi competitivităţii producătorilor agricoli.
115. Obiective specifice:
a) consolidarea capacităţii producătorilor agricoli în crearea şi dezvoltarea parteneriatelor asociative;
b) încurajarea mecanismului asociativ de producere, procesare, sortare şi ambalare a producţiei cu valoare adăugată înaltă;
c) susţinerea dezvoltării capacităţilor asociative de post-recoltare şi procesare a producţiei agricole primare.
116. Domeniul de acţiune. Alocarea mijloacelor financiare, în calitate de sprijin suplimentar pentru stimularea investiţiilor de către grupuri de producători.
117. Sprijinul financiar se acordă, la cererea grupului de producători recunoscut în temeiul Legii nr. 312 din 20 decembrie 2013 privind grupurile de producători agricoli şi asociaţiile acestora, se calculează reieşind din valoarea producţiei comercializate anual de către grupul de producători, conform actelor confirmative, după cum urmează:
a) 5% - în primul an de activitate;
b) 4% - în al doilea an de activitate;
c) 3% - în al treilea an de activitate;
d) 2% - în al patrulea an de activitate;
e) 1 % - în al cincilea şi în următorii ani de activitate a grupului de producători.
118. Sprijinul financiar acordat grupului de producători în cuantumul prevăzut la Bt. a) - e) nu va depăşi suma de 1,5 mil lei.
119. în cazul produselor de origine vegetală, valoarea minimă a producţiei comercializate eligibilă pentru sprijin financiar este de 1,0 mi lei.
120. în cazul grupurilor de producători recunoscute în cursul primului for an de activitate, sprijinul financiar poate fi solicitat în funcţie de activitatea economică realizată în ultimul semestru, pe baza dărilor de seamă prezentate pentru perioada respectivă, ţinând cont de valoarea minimă a producţiei comercializate.
121. Sprijinul financiar acordat grupurilor de producători se restituie integral în cazul admiterii încălcărilor prevăzute la art. 20 alin. (4) Kt. a), b) şi e) din Legea nr. 312 din 20 decembrie 2013 privind grupurile de producători agricoli şi asociaţiile acestora.
122. Grupurile de producători nu pot beneficia de dublă finanţare din bugetul public pentru aceeaşi activitate.
123. Pentru accesarea sprijinului financiar, grupul de producători înaintează o cerere către Agenţie în termen de 30 de zile de la expirarea termenului de raportare anuală sau, după caz, semestrială, la care anexează:
a) copia de pe certificatul de înregistrare;
b) copia de pe avizul de recunoaştere;
c) dovada valorii producţiei comercializate de către membrii grupului de producători sau, după caz, a valorii investiţiei efectuate;
d) raportul anual privind realizarea planului de recunoaştere;
e) prezentarea certificatelor HACCP, GlobalGap, GMP şi ISO în cazul deţinerii acestora, după caz, contract încheiat cu una din companiile specializate de certificare.