A A A

Submăsura 2.4. Stimularea investiţiilor pentru procurarea echipamentului No-Till şi Mini-Till

Submăsura 2.4. Stimularea investiţiilor pentru procurarea echipamentului No-Till şi Mini-Till

147. Obiectivul general constă în asigurarea managementului durabil al terenurilor agricole, prin protejarea şi ameliorarea fertilităţii solului şi creşterea productivităţii şi competitivităţii culturilor agricole.
148. Obiective specifice:
a) creşterea productivităţii şi calităţii operaţiilor tehnologice mecanizate;
b) protejarea suprafeţei solului de eroziune şi îmbunătăţirea fertilităţii lui;
c) reducerea numărului de operaţiuni tehnologice mecanizate;
d) consumuri energetice şi costuri mai reduse pentru lucrarea solului;
e) acumularea unor cantităţi mai mari de materie organică în stratul superficial al solului;
f) dezvoltarea tehnologiilor modeme de cultivare şi sporirea veniturilor producătorilor agricoli.
149. Obiectivul operaţional constă în atragerea investiţiilor pentru procurarea utilajului agricol nou de tip No- Till şi Mini-Till.
150. Domeniul de acţiune. Mărimea sprijinului acordat se calculează sub formă de compensaţie în proporţie de 30% din cost per unitate, dar nu mai mult de 400 mii lei per beneficiar, pentru utilajul agricol nou procurat de la furnizori/distribuitori din ţară, sau importat direct de către producătorul agricol, cu anul producerii începând cu 2014, pentru:
1) grapă combinată şi cultivator combinat cu dispozitive tehnice speciale care îndeplinesc la o singură trecere cel puţin 3 (trei) operaţii agricole: dezmiriştirea, afinarea, nivelarea solului, fertilizarea, şi au capacitatea de pregătire a patului germinativ;
2) semănătoare cu fertilizator, cu brăzdare de tip mono disc/dublu disc sau brăzdar combinat cu secţii turbo-disc:
a) pentru semănătoarea No-Till presiunea la disc - cel puţin 180 kg la semănătoarele pentru culturile cerealiere, cel puţin 200 kg la semănătoarele pentru culturi tehnice;
b) pentru semănătoarea Mini-Till presiunea la disc - cu cel puţin 120 kg pentru culturi cerealiere, cu cel puţin 180 kg pentru culturi tehnice;
3) scarificator (subsolier) cu ancore cu distanţa între ele suficientă şi garda la sol înaltă pentru efectuarea lucrărilor în câmp, amestecarea resturilor vegetale cu solul pentru formare unui substrat, iar adâncimea de lucru să permită lichidarea tălpii formate de plug pe parcursul anilor.
151. Producătorii agricoli care au procurat tehnică şi utilaj agricol nou fabricat în Republica Moldova beneficiază de sprijin financiar în proporţie de 35% din cost (per unitate), dar nu mai mult de 400 mii lei per beneficiar.
152. Prin derogare de la prevederile punctului 150, sub incidenţa prezentei submăsuri cade şi utilajul agricol nou, procurat în rate, începând cu anul 2013, cu anul producerii nu mai mic de 2013, prevăzute la pct. 150, pentru ratele achitate în perioada 1 noiembrie 2014-31 octombrie 2016.
153. Pentru utilajul agricol nou, procurat, începând cu anul 2013, prevăzute la pct. 150, prin intermediul companiilor de leasing, în baza unui contract de leasing financiar, conform Legii nr.59-XVI din 28 aprilie 2005 cu privire la leasing, prin derogare de la prevederile pct. 150 producătorul agricol va avea dreptul să solicite subvenţia odată cu achitarea ultimei rate şi trecerea în proprietate a tehnicii şi utilajului agricol nou, iar valoarea subvenţiei se va calcula reieşind din ratele achitate, exceptând plăţile aferente leasingului: dobânda de leasing, asigurarea bunului etc.
154. Documentele solicitate suplimentar pentru obţinerea sprijinului:
1) copia de pe facturi, iar în cazul importului copia de pe declaraţia vamală şi complimentară, cu anexarea invoce-ului;
2) copia de pe certificatul de înregistrare sau provizoriu al utilajului agricol;
3) copia de pe contractul de vânzare-cumpărare privind achiziţionarea utilajului;
4) copia de pe ordinul de plată privind achitarea integrală (inclusiv a avansului, indiferent de mărimea şi data achitării lui), sau, după caz, a ratei, la procurarea utilajului agricol nou;
5) fişa tehnologică, aprobată prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare.
155. Beneficiarul de subvenţie destinată scopului prezentei submăsuri nu este în drept să înstrăineze/transmită în folosinţă sub orice formă obiectul subvenţionării, timp de 5 ani din momentul autorizării plăţii în caz de înstrăinare sau transmitere în folosinţă sub orice formă a obiectului investiţiei subvenţionat, beneficiarul este obligat să restituie suma subvenţiei.