A A A

Submăsura 2.5. Susţinerea promovării şi dezvoltării agriculturii ecologice

Submăsura 2.5. Susţinerea promovării şi dezvoltării agriculturii ecologice

156. Obiectivul generai Utilizarea eficientă a resurse tor naturale şi conservarea mediului prin dezvoltarea sectorului agricol ecologic.
157. Obiective specifice:
1) creşterea volumului de producere a produselor ecologice;
2) diversificarea produselor agroalimentare ecologice;
3) diversificarea serviciilor prestate populaţiei rurale.
158. Obiective operaţionale. Extinderea suprafeţelor şi numărului producătorilor agricoli specializaţi în agricultura ecologică, majorarea volumului de producţie agroalimentară ecologică.
159. Domeniul de acţiune: Sprijinul este acordat pentru producătorii care sunt înregistraţi în sistemul de agricultură ecologică, care deţin un contract încheiat cu un organism de inspecţie şi certificare şi se angajează să rămână în acest sistem de agricultură pe o durată de 5 ani.
160. Pentru obţinerea subvenţiei în cadrul prezentei submăsuri, solicitantul va depune o singură cerere pentru anul 2016.
161. Mărimea sprijinului acordat se calculează sub forma cuantumurilor exprimate ca sume fixe la unitate de măsură şi constituie:
- 750 lei pentru un hectar de teren agricol supus procesului de conversiune în primul an;
- 1000 lei pentru un hectar de teren agricol supus procesului de conversiune în al doilea an;
- 1200 lei pentru un hectar de teren agricol supus procesului de conversiune în al treilea an (pentru culturile multianuale, inclusiv plantele medicinale, etero-oleaginoase şi derivatele tor);
- 20% - pentru produsele certificate ecologic, comercializate începând cu 1 noiembrie 2015, conform tacturilor prezentate, iar în cazul exportului se prezintă copia de pe declaraţia vamală şi complimentară, cu anexarea invoce-ului.
162. Valoarea maximă a suportului acordat pentru un beneficiar nu va depăşi suma de 200 mii lei
163. Documentele solicitate suplimentar pentru obţinerea sprijinului:
1) copia de pe fişa de înregistrare în agricultura ecologică a producătorului pe anul pentru care solicită ajutorul specific, aprobată de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare;
2) copia de pe contractul încheiat între producător şi un organism de inspecţie şi certificare, organism recunoscut de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare;
3) copia de pe certificatul de conformitate/autorizaţia de confirmare a conversiei emis producătorului de organismul de inspecţie şi certificare, în care să se menţioneze: cultura, suprafaţa şi anul de conversie;
4) notificarea emisă producătorului de către organismul de inspecţie şi certificare, care să ateste că nu a intervenit nici o cauză de încetare ori de desfiinţare a contractului încheiat mire producător şi organismul de inspecţie şi certificare şi se află în continuare integrat în sistemul de control al organismului respectiv,
5) copia de pe factura privind comercializarea produselor ecologice;
6) angajamentul producătorului prin care acesta se obligă să se menţină în sistemul de agricultură ecologică pe o perioadă de 5 ani de la data solicitării sprijinului.