A A A

Un grup de experți ai Băncii Mondiale în vizită la AIPA

25/07/2019

Astăzi, 25 iulie, conducerea AIPA a avut o întrevedere cu un Grup de experți ai Băncii Mondiale, condus de liderul echipei Susanna Smets. Întrevederea a avut drept scop cunoașterea mecanismului de subvenționare și măsurile de sprijin privind investițiile în modernizarea sistemelor de irigații agricole.

Dialogul s-a axat pe subiecte ce vizează măsurile de suport în stimularea investițiilor la îmbunătățirea practicilor de gestionare a resurselor de apă prin prisma procesului de subvenționare. Interlocutorii au mai discutat despre impedimentele și provocările întâmpinate de producătorii agricoli în procesul de extindere a suprafețelor irigate prin instalarea sistemelor de irigare. 

Reamintim că unul din obiectivele principale ale ”Strategiei naționale 
de dezvoltare agricolă şi rurală pentru anii 2014-2020”
este  asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale în agricultură. În acest context, a fost subliniată importanța cooperării şi dialogului dintre autoritățile moldovenești și Banca Mondială.

Conducătorul echipei de experți a Băncii Mondiale, Susanna Smets, a reiterat disponibilitatea donatorilor de a susține și în continuare dezvoltarea sectorului agroalimentar prin proiectele de asistență în extinderea suprafețelor irigate precum și încurajarea investițiilor în sisteme de irigare la nivel central cât și pe scară mică.

În încheiere, directorul AIPA, dl Vadim Curmei a mulțumit Băncii Mondiale pentru implicare şi sprijinul acordat țării noastre în diverse domenii, dar mai cu seamă în sectorul agroindustrial, confirmând disponibilitatea de a conlucra și în continuare întru dezvoltarea sectorului agricol și rural.

 

Serviciul relații externe și comunicare

022-220-386