A A A

Prevederile prezentului Regulament se extind asupra tuturor producătorilor agricoli care sînt înregistraţi pe teritoriul Republicii Moldova în

...Mai departe

Prevederile Regulamentului se extind asupra tuturor producătorilor agricoli, înregistraţi pe teritoriul Republicii Moldova în modul stabilit de legislaţia în

...Mai departe

1. Cererea-tip de acordare a sprijinului financiar pentru măsura respectivă, al cărei model se aprobă prin ordinul ministrului agriculturii

...Mai departe

Pentru a beneficia de subvenţii în agricultură, solicitantul urmează să parcurgă urmpătoarele etape:
  1. Se studiază conţinutul Regulamentului,
...Mai departe

Pagini