A A A

Prevederile Regulamentului se extind asupra tuturor producătorilor agricoli, înregistraţi pe teritoriul Republicii Moldova în modul stabilit de legislaţia în

...Mai departe

1. Cererea-tip de acordare a sprijinului financiar pentru măsura respectivă, al cărei model se aprobă prin ordinul ministrului agriculturii

...Mai departe

Pentru a beneficia de subvenţii în agricultură, solicitantul urmează să parcurgă urmpătoarele etape:
  1. Se studiază conţinutul Regulamentului,
...Mai departe

Pagini