A A A

AIPA anunță lansarea celui de-al doilea apel de recepționare a cererilor de solicitare a subvenției în avans pentru diversificarea economiei rurale prin activități nonagricole

01/06/2020

Agenția de Intervenție şi Plăți pentru Agricultură (AIPA) informează că în perioada 01.06.2020 – 22.08.2020 va derula cel de-al doilea apel de recepționare a cererilor de solicitare a subvenției în avans aferent îmbunătățirea nivelului de trai şi de muncă în mediul rural, pentru Măsura 3 ce vizează diversificarea economiei rurale prin activități nonagricole.

În condițiile Regulamentului (HG 476/2019), eligibili pentru obținerea subvențiilor în avans sunt persoanele juridice sau fizice înregistrate în localitățile rurale care își creează sau dezvoltă activități non agricole.

Măsură 3. Diversificarea economiei rurale prin activități non-agricole,  cuprinde următoarele tipuri de investiții:

- proiecte privind diversificarea economiei rurale, prin înființarea și renovarea atelierelor de întreținere a tehnicii și echipamentelor, ateliere de cizmărie;

- proiecte privind înființarea centrelor de instruire și formare pentru însușirea profesiilor;

- proiecte privind înființarea taberelor de odihnă pentru copii;

-proiecte privind construcția/modernizarea/dotarea sălilor de cinema, posturilor locale de televiziune și radio;

- proiecte privind construcția/reconstrucția și utilarea punctelor de comercializare directă doar a produselor alimentare și nealimentare de fabricare proprie/locală;

- proiecte privind păstrarea, dezvoltarea și diversificarea activităților de artizanat şi meșteșuguri tradiționale;

- proiecte privind dezvoltarea și promovarea serviciilor și activităților de turism rural.

      Pentru măsura 3, valoarea subvenției acordate  va constitui 50% din valoarea investiției eligibile, dar nu va depăși suma de 1 000 000 lei. Solicitanți de subvenții în cadrul acestei măsuri vor fi atât persoane juridice precum și fizice, înregistrate în conformitate cu legislația națională și care creează sau dezvoltă activități non-agricole.

Printre condițiile de bază pot fi enumerate următoarele:

- implementarea proiectului într-o localitate rurală;

- au la bază un deviz de cheltuieli ale lucrărilor și/sau serviciilor prevăzute;

- implementarea proiectului nu va depăși 24 luni.

Documentele privind depunerea și obținerea subvențiilor pentru îmbunătățirea nivelului de trai şi de muncă în mediul rural, le găsiți aici.

Examinarea cererilor de acordare a subvențiilor se va realiza de către AIPA conform procedurilor stipulate în Regulament.

 

Evaluarea și selecția finală a proiectelor investiționale, care au îndeplinit criteriile de eligibilitate va fi realizat de către Comisia de evaluare și selecție.

Serviciul Relații Externe și Comunicare
022-220-386